jun
08
2023
Hotel Van der Valk, Hoogkerk (Groningen)

Netwerken als helden van de diagnostiek?

Oftewel: hoe overwinnen we onze nu-of-nooit-zorgen?
Het zorglandschap is razendsnel aan het veranderen. Financiële en organisatorische structuren moeten worden herzien om bestendig de toekomst tegemoet te kunnen treden. Nieuwe technologieën moeten worden geïntegreerd. Personele organisaties aangepast. Nieuwe problemen nopen tot nieuwe oplossingen, zoals onder andere in het Integraal Zorgakkoord staat beschreven.

 

Onder dagvoorzitterschap van Jacobine Geel

Ook het diagnostische landschap kan niet om een transformatie heen om de kwaliteit voor de kliniek én voor de patiënt zo doelmatig en hoogwaardig mogelijk te houden. We worden uitgedaagd innovatief te handelen om het hoofd te bieden aan de dringende kwestie: het is nu of nooit voor de diagnostiek. Veranderingen vragen soms om een reactie, maar altijd om inzicht en evaluatie.

Tijdens het door UMCG, Certe en Roche georganiseerde symposium ‘Netwerken als helden van de diagnostiek?’ maken we de balans op en kijken we door middel van keynote lectures van vooraanstaande zorgprofessionals naar de status quo van de diagnostiek in Nederland, de nijpende vraagstukken en mogelijke oplossingen voor bestaande maar verouderde structuren en constructies. Tijdens het symposium zoomen we in op de waarde van regionale zorg, maar vergeten daarbij niet de perspectieven van de universitair medische centra, de algemene ziekenhuizen, eerstelijnszorg en vanzelfsprekend van de diagnostiek.

Bekijk hier het programma.

We zouden uw aanwezigheid op het symposium bijzonder op prijs stellen. Via deze link kunt u zich aanmelden.

Accreditatie voor dit symposium wordt aangevraagd bij de NVKC, NVMM & NVVP.

Hartelijke groet,
Prof. dr. Ido Kema, Hoofd afdeling Laboratoriumgeneeskunde, UMC Groningen
Dr. Albert Wolthuis, Directeur Klinische Chemie, Certe Groningen
Barbara Kamp, Diagnostics Solutions Lead, Roche Diagnostics Nederland