sep
21
2023

Aferese II/III

Aferese II / III een theoretische cursus met kennis voor aferese operators en -verpleegkundigen en voor basisartsen en medisch specialisten geïnteresseerd in aferese.

De cursus Aferese II / III is een twee daagse cursus met een modulair programma met theoretische en praktische informatie samengesteld door de mondiale Joint Task Force for Apheresis Education and Certification.

Leerdoelen:

  • Donoren en patiënten informeren over de verschillende typen aferese procedures
  • Donoren en patiënten informeren over complicaties en preventie van complicaties van afereseprocedures
  • Achtergrondkennis over aferesetechnieken en van de benodigde apparatuur hebben
  • Donoren en patiënten voor aferese procedures ter verkrijging van producten voor cellulaire therapieën adequaat over de procedure voorlichten
  • De geschiktheid van donoren voor aferese procedures ter reducering van het ferritine gehalte beoordelen, hen daar adequaat over voorlichten en de procedures begeleiden vanuit medisch oogpunt
  • Optredende complicaties bij aferese herkennen en adequaat handelen
  • Collega’s adviseren over indicaties en toepassing van therapeutische aferese