Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NVKC organisatie

De NVKC is de wetenschappelijke beroepsvereniging van laboratoriumspecialisten klinische chemie.

Informatie voor patiënten

In het laboratorium onderzoeken wij bloed en ander lichaamsmateriaal voor diagnose, behandeling en voorkomen van ziekten.
Bloed is de spiegel van het lichaam

Professioneel profiel

De activiteiten van de NVKC strekken zich uit over een breed terrein; we hebben ze geclusterd rond thema's: