Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NVKC

De NVKC is de wetenschappelijke beroepsvereniging van laboratoriumspecialisten klinische chemie.

Bloed: spiegel van het lichaam

Wij onderzoeken uw bloed en ander lichaamsmateriaal voor diagnose, vervolg van behandeling en voorkomen van ziekten.
Bloed is de spiegel van het lichaam

Profiel van de vereniging

De activiteiten van de NVKC strekken zich uit over een breed terrein. Daarom hebben wij onze activiteiten geclusterd rond 4 thema’s: