Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Tweede Kamer voor keuzevrijheid glucosemeters door patiënt

  Een Kamermeerderheid wil diabetespatiënten zelf de best passende bloedsuikermeter uit laten zoeken, in plaats van het goedkoopste apparaat dat de zorgverzekeraar vaak standaard voorschrijft. De verzekeraars moeten die keuze dan respecteren. Deze week komt de PvdA bij het debat over de zorgbegroting met een voorstel om juist patiënten en hun zorgverlener online een geschikte glucosemeter te laten selecteren uit een lijst die de Diabetesvereniging Nederland DVN) aandraagt. Coalitiepartner VVD steunt dit plan.
  De contouren van het plan staan al beschreven in het Concept Consensusdocument "Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting"  waar ook de NVKC als inhoudsdeskundige en adviseur bij betrokken is. DVN heeft de steun van de politiek gezocht omdat niet alle betrokken partijen bij dit dossier op een lijn bleken te zitten. Meer informatie op de website van DVN.

  Het Concept  Consensusdocument ligt op dit moment voor commentaar bij de NVKC leden.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • IGZ: laboratoria moeten standaardprotocol gebruiken bij controle van glucosemeters

  In opdracht van de IGZ heeft het RIVM onderzoek gedaan naar bloedglucosemeters van patiënten. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het rapport "Blood glucose meters: Performance of devices on the Dutch market"

  Conclusies zijn onder meer dat de documentatie van de onderzochte meters tekortkomingen vertoont, dat ca 20% van de meters een afwijkend resultaat gaf ten opzichten van een laboratoriummeting en dat er aandacht moet zijn voor een juist gebruik van de meter door de patiënt.

  Omdat laboratoria verschillende criteria gebruiken bij het controleren van de meters zal IGZ bij de NVKC aandringen op een standaardisatie van het protocol dat laboratoria gebruiken bij de vergelijking van bloedglucosmetingen. Dit protocol is al in de maak.
  Lees hier het volledige persbericht van IGZ.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Nieuwe EU regelgeving IVD: Nederlands succes

  Medio juni is de nieuwe IVD verordening vastgesteld door de Europese Commissie en het Europees Parlement. Terwijl de huidige IVD regelgeving een Europese Richtlijn (Directive) betrof op basis waarvan elke lidstaat zijn eigen wetgeving moest maken, is de nieuwe regelgeving een zogenaamde Verordening (Regulation) wat inhoudt dat deze wetgevend is op Europees niveau. Er zal dus geen nieuwe Nederlandse wetgeving nodig zijn. Producten moeten vanaf 5 jaar na publicatie voldoen aan de nieuwe regelgeving. Mede dankzij de inspanningen van de NVKC in de persoon van dr. Marc Thelen, in nauwe samenwerking met EFLM en het Ministerie van VWS, zijn op een drietal punten aanzienlijke verbeteringen tot stand gekomen. Dit betreft o.a. de in-house testen, de lot-lot variatie en de risicokwalificatie. Lees meer daarover in de recente eNieuwsbrief.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • DVN uit zorgen over kwaliteit glucose teststrips

  Diabetesvereniging Nederland (DVN) luidt de noodklok over de kwaliteit van de teststrips die diabetespatienten gebruiken bij de zelfcontrole van hun bloedglucosegehalte. Het proces van fabricage tot eindgebruik wordt volgens DVN onvoldoende gecontroleerd waardoor tijdens opslag en vervoer van de strips van alles fout kan gaan met mogelijk verkeerde meetresultaten als gevolg. Het bericht is opgepikt door de Telegraaf

  Lees het persbericht van DVN 20160512 Zorgen om kwaliteit glucose teststrips.pdf

  De Diabetes Federatie Nederland geeft op haar website aan vertrouwen te hebben in de structurele aanpak die nu samen met alle stakeholders is opgezet. NVKC behoort tot deze stakeholders.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Nuchter cholesterol prikken niet meer nodig

  Het blijkt nauwelijks uit te maken of de patiënt voor het bepalen van het lipidenprofiel nuchter is of niet. Dit stellen de European Artherosclerosis Society en de European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) In een gezamenlijke verklaring die vandaag verscheen in  het European Heart Journal. Dat is goed nieuws voor patiënten, laboratoria en dokters. Met name voor kinderen, diabetespatiënten, ouderen en werkenden is nuchter prikken een belasting. Sommige mensen zien er daarom zelfs vanaf. Het scheelt enorm in de ochtendspits bij de bloedafname wanneer mensen zich meer verdeeld over de dag kunnen melden. En dokters hoeven niet meer te twijfelen bij een niet nuchtere bepaling en de patiënt daarom laten terugkomen.   

  De auteurs van het artikel zijn tot deze conclusie gekomen na bestudering van een groot aantal internationale studies. Zij komen tevens met een aantal aanbevelingen over hoe te handelen bij (sterk) afwijkende waarden. Voor Nederland was prof.dr. Christa Cobbaert bij het project betrokken.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Pleidooi voor medisch dna-paspoort

  Geef elke Nederlander een medisch dna-paspoort. Dat kan veel ernstige bijwerkingen tijdens behandelingen en zelfs sterfgevallen voorkomen. Dat zeggen klinisch chemicus en hoogleraaar farmacogenetica Ron van Schaik van het Erasmus MC in Rotterdam en zijn Leidse collega Henk-Jan Guchelaar afgelopen zaterdag in de Volkskrant.  Bekende genetische afwijkingen hebben  invloed op allerlei veel gebruikte geneesmiddelen, zoals antidepressiva, antipsychotica, bloeddrukverlagers en pijnstillers.
  Anderen zien het niet zo'n vaart lopen, zo blijkt in het artikel. Volgens hen maken artsen in de huidige praktijk een deskundige inschatting op basis van leeftijd, geslacht, gewicht, levensstijl en etnische achtergrond van een patiënt.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Abstractprijzen 2016

  Tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC in Papendal werden de abstractprijzen uitgereikt.

  Categorie Analytisch:

  A. Mingels, E. Cardinaels, N. Broers, M.P. Van Dieijen-Visser, J. Kooman, O. Bekers, MUMC Maastricht, voor het abstract
  "Cardiac troponin T: smaller molecules in patients with end-stage renal disease than after onset of acute myocardial infarction"

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Categorie Bedrijfsvoering:

  H.H. Van Rossum, H.Kemperman, NKI Amsterdam/UMCutrecht, voor het abstract 
  "Nieuwe methode voor het optimaliseren en valideren van lopende patiëntengemiddelden / moving average"

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Categorie Klinisch:

  C.M. Gijsberts, H.M. Den Ruijter, D.P.V. De Kleijn, A.Huisman, M. Ten Berg, M. De Groot, R.H.A. Van Wijk, F.T W. Asselbergs, M. Voskuil, G. Pasterkamp, W.W. Van Solinge, I. E. Hoefer,  UMC Utrecht e.a., voor het abstract
  "Hematological Parameters Outperform Plasma Markers in Predicting Long-Term Mortality after Coronary Angiography"

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Posterprijs

  Noviteit dit jaar was dat congresdeelnemers hun favoriete poster konden 'liken'. Het was voor iedereen even wennen, maar uteindelijk gingen de meeste duimen naar de poster van  M.M.G.J. Van Borren, N. Tel-Karthaus, R.W. Wulkan, M. Van Der Horst, P. Van T Sant, S.C. Endenburg, R. Vanderloo, L. Kemink, H. De Boer, en G.C.M. Kusters, JBZ Den Bosch e.a.,  getiteld "Plausibility check for thyroid function test results".

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Noyons stipendia 2016

  Het bestuur van de Noyons stichting kreeg in de afgelopen weken 12 aanvragen voor sipendia te verwerken. Met hulp van de Wetenschapscommissie, die een voorselectie maakte, zijn uiteindelijk 3 aanvragen gehonoreerd. De gelukkigen zijn:
  Prof. dr. Ron van Schaik et al, EMC, met het project "Cell-free DNA as a new, minimally invasive and sensitive Biomarker for the early detection of Heart Transplant Rejection".

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dr. Annemieke Heijboer et al, VU-MC, met het project "Ontwikkeling en validatie van een LC-MS/MS methode voor het meten van Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23)".

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dr. Marjan Wouthuyzen, dr. Anneke Muller Kobold et al, UMCG, met het project "Synoviaal calprotectine als innovatieve snel-test in de diagnostiek naar prothese gerelateerde gewrichtsinfecties".

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Wetenschapsprijs voor de 3e maal naar het AMC

  Wie de jaarlijkse Wetenschapsprijs Klinische Chemie wint, zal dat weten ook. Een prijs van groot gewicht, die de winnaar niet alleen dwingt om met de auto naar het Voorjaarscongres te komen, maar het jaar daarop óók. Om hem terug te brengen zodat de volgende winnaar, eveneens veroordeeld tot het met de auto komen om hem op te halen, enzovoorts...

  Het gevaarte heeft inmiddels een eigen karretje verkregen om van portier tot podium te geraken en vice versa. Zo zwerft deze denker niet op eigen gelegenheid door het land; om dit jaar van Maastricht via Papendal voor de 3e maal in zijn bestaan in het AMC in Amsterdam te belanden. Alwaar dr. Fred Vaz et al. met het artikel "Sodium taurocholate cotransporting polypeptide (SLC10A1) deficiency: Conjugated hypercholanemia without a clear clinical phenotype" gepubliceerd in Hepatology 2015, de hoogste impactfactor haalden. 

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Jonge Onderzoekerprijs 2016 voor dr. Hans Jacobs, Radboudumc

  Vanwege de belangrijke bijdrage die zijn werk levert aan de ontwikkeling van de laboratoriumgeneeskunde heeft het bestuur van de NVKC de Jonge Onderzoekerprijs 2016 toegekend aan dr. Hans F.M. Jacobs, werkzaam bij de afdeling laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc te Nijmegen.

  Bij het in ontvangst nemen van de prijs gaf de laureaat een toelichting op de twee onderzoekslijnen die hij heeft opgezet. Met het monitoren van immuuntherapie bij kanker worden merkers onderzocht die “personalized medicine” van (experimentele) immuuntherapie mogelijk maken.  In de tweede onderzoekslijn wordt vooral gewerkt aan een verbeterde diagnostiek van monoklonale gammopathieën door bijvoorbeeld gebruik te maken van massaspectrometrie.

  De Jonge Onderzoekersprijs is een tweejaarlijkse prijs, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. De prijs is bedoeld als eerbetoon aan een jonge onderzoeker (jonger dan 41 jaar op het moment van uitreiken van de prijs), tenminste 2 jaar lid van de NVKC, voor belangrijke wetenschappelijke bijdragen op klinisch-chemisch gebied (wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van diagnostiek, evaluatie van therapie of prognose, biochemisch onderzoek gebaseerd op klinische vraagstellingen of fundamenteel klinisch onderzoek) en dient als aanmoediging en steun om verder klinisch chemisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten. De Jonge Onderzoekersprijs, een bedrag van € 5.000, is de voortzetting van de vroegere Orthoprijs en wordt vanaf 2012 door de E.C. Noyons Stichting gefinancierd.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws