Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Zelfcontrole of monitoring testen

Zelfcontrole of monitoring testen worden gebruikt om bij te houden of een bestaande ziekte onder controle is. De meest gebruikte zijn die voor glucose en trombose.

Glucose

  • Bij mensen met diabetes kan er telkens te veel glucose (bloedsuiker) in het bloed zitten. Met deze monitoringtest controleert u dit, door een vingerprik. De test wordt heel soms ook gebruikt als diagnosetest, maar is daar minder voor geschikt.
  • Bloedglucosemeters en teststrookjes zijn bijvoorbeeld te koop bij de apotheek. De apotheker geeft uitleg en beantwoordt vragen.
  • Bruikbaarheid: mits juist uitgevoerd en de meter in orde is, werkt de test goed. Gebruikt u de test voor monitoring, laat de meter dan jaarlijks controleren via het laboratorium.
  • Zie ook de glucosetest op deze site.

Trombose

  • Gebruikt u bloedverdunners? Dan voert de trombosedienst de controle uit om de juiste dosering van de bloedverdunners vast te stellen. De zelfmeting is alleen geschikt voor mensen die minder afhankelijk van de trombosedienst willen zijn en die bepaalde bloedverdunners gebruiken. In plaats van dat de bloedwaarde wordt bepaald door de trombosedienst, voert u zelf de test uit. De dosering van het medicijn stelt u vervolgens zelf vast of wordt in overleg met de trombosedienst vastgesteld. U blijft dus altijd onder controle bij een trombosedienst.
  • Voordat u deze zelftest mag uitvoeren, wordt u opgeleid door de trombosedienst. Als u de test via de trombosedienst krijgt, wordt de test vergoed.
  • Bruikbaarheid: alleen als u langdurig bloedverdunners gebruikt, kunt u in aanmerking komen voor deze manier van zelf testen.
  • Zie ook de PT-INR test op deze site en kijk voor meer informatie bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) .