Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


VHL Samenwerkingsprijs voor MUMC+

Vandaag, 8 februari 2018, is tijdens de PAOKC Bloedtransfusie de VHL Samenwerkingsprijs uitgereikt aan het project "Snelle en juiste laboratoriummonitoring en behandeling van bloedingen m.b.v. tromboelastografie" van het MUMC Maastricht. Het gaat hier om een samenwerkingsverband tussen klinische chemie, anesthesie en gynaecologie, dat inmiddels nationaal weerklank heeft gevonden maar ook internationale belangstelling heeft getrokken.  Voor de klinische chemie is dr. Yvonne Henskens trekker van dit project.

Lees hier het het juryrapport.

 

VHL staat voor Vereniging Hematologische Laboratoriumdiagnostiek. De Samenwerkingsprijs wordt eens per 2 jaar uitgereikt aan een project dat door middel van het delen van kennis zorgt voor synergie tussen laboratorium en kliniek en daardoor bijdraagt aan verbetering van patiëntenzorg.

Categorie: 
NVKC Nieuws