Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Inzage in labuitslagen

Vraag:

Kan ik zelf mijn eigen labuitslagen inzien?

Antwoord:

U heeft het recht op inzage in uw eigen medisch dossier.  Dat geldt dus ook voor laboratoriumuitslagen. Op dit moment gaan artsen, ziekenhuizen en laboratoria daar nog verschillend mee om, maar het is een terrein dat volop in discussie en beweging is. In een aantal gevalllen kunt u dus nu al rechtstreeks beschikken over uw uitslagen. Informeer hier naar bij uw arts en/of laboratorium

De aarzeling om uitslagen rechtstreeks aan de patënt te verschaffen komt voort uit de angst bij medische professionals dat patiënten afwijkende getallen niet op waarde weten te schatten, waardoor mogelijk onnodige ongerustheid  zou kunnen ontstaan. Afwijkingen van  -5% tot +5% ten opzichte van de referentiewaarden hebben over het algemeen geen betekenis.