Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Veelgestelde vragen over PE-online door registerleden

Veelgestelde vragen van registerleden

Vraag

Waar vind ik handleidingen voor PE-online?

Antwoord Handleidingen zijn te vinden via PE-online en op de NVKC-website
Vraag

Waarom gaat de nascholingsagenda maar terug tot september 2019?

Antwoord

Omdat pas vanaf dat moment scholingen zijn ingevoerd in PE-online. Gevolgde nascholingen van vóór die tijd zijn meegekomen met uw persoonlijk dossier als ‘migratie activiteit’ wanneer u deze had aangevinkt. Daarom hebben wij u ook dringend geadviseerd om voor 1 november 2019 uw logboek zoveel mogelijk bij te werken.

Vraag Hoe kan ik toch nog activiteiten van voor die tijd in mijn dossier krijgen?
Antwoord Deze dient u alsnog aan te vragen met de optie “Toevoegen activiteit”, zie daarvoor de handleiding. Wanneer het een activiteit betreft die in het oude systeem reeds door de NVKC geaccrediteerd was, dan kunt u dit aangeven in het opmerkingenvakje. Wij zullen dit controleren en als dat het geval is meteen doorzetten naar uw dossier.
Betreft het een nieuwe activiteit, die dus niet in de oude nascholingsagenda was opgenomen, dan dient deze uiterlijk 1 jaar voor de datum van vandaag te hebben plaatsgevonden, anders wordt deze aanvraag afgewezen. Deze regel is al veel eerder door de RC gecommuniceerd.
Vraag Ik heb de aantekening in een aandachtsgebied, maar ik zie in mijn dossier geen of maar heel weinig activiteiten voor dat aandachtsgebied terugkomen, terwijl ik die wel heb gevolgd. Hoe kan dat?
Antwoord In het oude systeem werden activiteiten niet van te voren geclassificeerd op aandachtsgebied zoals dat nu in PE-online wel gebeurt. De Registratiecommissie controleerde bij de aanvraag voor herregistratie of de vereiste 50% punten in het aandachtsgebied wel waren behaald. De RC zal dit nu ook blijven doen, totdat 5 jaar na nu activiteiten volledig op aandachtsgebied in de dossiers zijn opgenomen. Vanaf nu heeft u dus zelf de controle daarop door activiteiten aan te melden waar dat aandachtsgebied aan de orde is/was.
Vraag Ik heb meegedaan aan een Vakgroepsvisitatie (=kwaliteitsvisitatie), maar dat vind ik niet terug in Mijn dossier. Hoe kan dat?
Antwoord

Data van vakgroepsvisitaties zijn geïmporteerd vanuit Exata (Compusense). Als deze visitatie niet via Exata is geregistreerd, of op een andere instituutsnaam, dan kan het zijn dat die niet is meegekomen. Neem in dat geval contact op met het NVKC bureau (opleiding@nvkc.nl).

Vraag Ik heb een vooraf geaccrediteerde nascholing gevolgd waarvan de aanbieder presentie moet opgeven, maar die zie ik nog niet terug in mijn persoonlijk dossier. Hoe lang duurt het voordat die erin komt te staan?
Antwoord Aanbieders krijgen tot drie maal toe een reminder om presentie in te voeren. Voor aanbieders die het gewend zijn om met PE-online (of GAIA) te werken is dit in de regel geen probleem. Voor nieuwe aanbieders zal het even wennen zijn, en soms hebben ze daarbij wat hulp nodig, van ons of van de PE-online helpdesk. Voor nu zeggen we: houd het zelf even in de gaten en als het te lang duurt, trekt u aan de bel bij de aanbieder.
Vraag Ik moet bij aanmelding voor een scholing mijn debiteurnummer opgeven. Waarom is dat?
Antwoord De aanbieder moet na afloop van de scholing uw aanwezigheid invoeren. Dat gebeurt met dit unieke nummer. (Vergelijkbaar met een BIG nummer). Dit heeeft niets met betalen van doen, het gaat alleen om het nummer.
Vraag Waar vind ik mijn debiteurnummer?
Antwoord Als u inlogt op de ledenpagina en naar 'Mijn herregistratie logboek' gaat, vindt u rechts bovenin uw naam, met daarachter tussen haakjes uw (viercijferig) debiteurnummer. Dit nummer vindt u ook op uw eigen pagina in de ledenadministratie onder 'lidmaatschapsgegevens'.
Vraag Ik heb een scholing gedaan maar er werd geen bewijs van deelname verstrekt (bijvoorbeeld omdat presentie rechtstreeks in GAIA wordt ingevoerd). Hoe regel ik dat?
Antwoord Vraag aan de aanbieder alsnog om een bewijs van aanwezigheid, of een (kopie) van de presentielijst.  In de regel zal men die wel  verstrekken. Het beste is natuurlijk wanneer de aanbieder ook bij de NVKC accreditatie aanvraagt. Naarmate meer NVKC-leden dergelijke verzoeken bij aanbieders neerleggen, zullen steeds meer aanbieders hiertoe overgaan.
Vraag In mijn activiteitenoverzicht staat een scholing dubbel ingevoerd, hoe krijg ik daar 1 van uit?
Antwoord

U kunt alleen scholingen verwijderen die u zelf heeft aangemeld. Klik op de datum van de scholing die u wilt verwijderen. In het scherm wat u dan ziet, staat bovenin de optie verwijderen. Als u daarop klikt, is de scholing uit het overzicht verdwenen. Als u niet zelf de scholing heeft ingevoerd moet de aanbieder die uit de presentie verwijderen.

Vraag: Ik heb een activiteit in concept ingevoerd om later te bewerken, waar kan ik die nu terugvinden?
Antwoord: Onder 'Mijn activiteiten'. Als u daar vervolgens op de activiteit klikt, kunt u hem afmaken en indienen.
Vraag: Als ik bij een scholing in de agenda op 'aanmelden' klik kom ik op de website van de aanbieder terecht? Hoe zit dat?
Antwoord: De aanbieder van de scholing moet aangeven via welke website iemand zich kan aanmelden als deelnemer aan de scholing. Als u op 'aanmelden' klikt komt u op de door de aanbieder aangegeven pagina uit. Dit heeft niets met uw herregistratiedossier te maken, want uw aanwezigheid bij de scholing wordt door de aanbieder in PE-online in uw dossier geregistreerd, tenzij staat aangegeven dat u de scholing zelf in uw dossier kunt plaatsen (met het bauwe plusje).
Vraag In mijn dossier zie ik bij de details statusberekening de balk bij categorie A-punten op 100% staan, maar bovenaan staat dat mijn status onvolledig is. Hoe zit dat?
Antwoord Dat komt omdat het minimum aantal A-punten wat behaald moet worden 150 is, maar het totaal aantal punten moet minstens 200 zijn (= de targetnorm). Als u al wel 150 A-punten heeft behaald, maar het totaal van 200 nog niet heeft bereikt, is de status dus onvolledig. U dient aan te vullen tot aan de targetnorm met A- of B-punten. Aan B-punten is geen minimumnorm verbonden, maar er tellen maximaal 50 mee.

> Terug