Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Toelichting Herregistratieprocedure

Conform het Registratiereglement dienen geregistreerde laboratoriumspecialisten klinische chemie zich om de vijf jaar te laten herregistreren. Herregistratie vindt uitsluitend plaats na het binnen 5 jaar aantoonbaar behalen van voldoende accreditatiepunten, het aantoonbaar voor gemiddeld minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn geweest in het vakgebied, en deelname aan de vakgroepsvisitatie; één en ander te toetsen door de Registratie Commissie.

Van alle erkende nascholingsactiviteiten (A-activiteiten) wordt door de Commissie Accreditatie Nascholing een activiteitenagenda bijgehouden. In de vakjes boven de agenda kunt u zelf aangeven welke periode u wilt bekijken. U moet daarvoor de gewenste periode intypen en op 'toon' klikken.
Activiteiten waaraan u hebt deelgenomen kunt u als zodanig aangeven in deze agenda. Deze activiteiten worden aangeduid met een vinkje. Daarnaast zijn er eigen activiteiten (B-punten) die u zelf in de agenda dient in te vullen. De feitelijke aanvraag voor herregistratie bestaat vervolgens uit het invullen van het online herregistratieformulier dat u samen met uw activiteitenlogboek naar de Registratie Commissie verstuurt en gelijktijdige betaling van de herregistratiebijdrage van € 500. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer de bijdrage ook daadwerkelijk is ontvangen. U kunt deze aanvraag pas indienen als u over de afgelopen 5 jaar voldoende punten heeft behaald; dit wordt onderaan in uw persoonlijk logboek weergegeven.
De hier verkort weergegeven procedure is rechtstreeks afgeleid van het Registratiereglement. Hieronder vindt u nadere uitleg over hoe u te werk moet gaan.

Uw eigen logboek
De aanvraag tot herregistratie kan uitsluitend online gebeuren. U houdt daartoe een logboek van uw eigen activiteiten bij. U dient hiervoor ingelogd zijn op de website. Heeft u nog geen NVKC website login, dan dient u eerst een wachtwoord aan te maken. U vindt het logboek onder uw persoonlijke menu op de ledenpagina. De eerstvolgende datum waarvoor u zich dient te herregistreren, staat bovenaan uw logboek vermeld.

Het logboek bijhouden
Wanneer u ingelogd bent, kunt u op de activiteitenagenda de bijeenkomsten en activiteiten waaraan u heeft deelgenomen binnen de door u geselecteerde periode aanvinken door het groene balletje aan de linkerkant vóór de activiteit aan te klikken. Het balletje verandert dan in een vinkje.
Als u bovenin naast de datumvelden de optie 'persoonlijke activiteiten' aanvinkt en vervolgens op 'toon' klikt, krijgt u een overzicht te zien van de door u geselecteerde A- activiteiten. Onderaan vindt u de totaalscore per categorie. Dit is uw 'persoonlijke logboek'.
Eigen activiteiten (B) kunt u aanmelden door het aanklikken van de optie 'nieuwe activiteit toevoegen' bovenaan. U krijgt dan een invulscherm te zien, dat zichzelf wijst. U moet wel nog zelf het aantal punten toekennen en de categorie op B zetten! Na 'opslaan' selecteert u weer de gewenste periode, vinkt 'persoonlijke activiteiten' aan, klikt op 'toon' en u ziet dat ook deze activiteit is toegevoegd.
Uw eigen activiteiten zijn alleen voor u zelf zichtbaar, andere gebruikers zien deze activiteiten niet in de lijst staan.
Een activiteit is eenvoudig uit het logboek te 'verwijderen' door op het groene vinkje te klikken.

Publicaties en voordrachten uit de PPO database importeren
Wanneer u publicaties en/of voordrachten heeft ingevoerd in de PPO database, kunt u deze daar rechtstreeks uit importeren! U vindt deze optie naast het datumvakje van de in te voeren eigen activiteit. Als u daarop klikt, krijgt u een overzicht van publicaties en voordrachten waarvan (één van) de auteur(s) uw achternaam heeft. Bent u zelf (mede-) auteur van deze publicatie, of heeft u deze voordracht gehouden, klik dan op het vakje met auteursnamen. Deze publicatie/voordracht wordt dan opgenomen in het formulier. De andere vakken hoeft u niet meer in te vullen, behalve de puntenwaardering en de categorie B.

Het Logboek insturen voor herregistratie
Herregistratie kan slechts geschieden maximaal 6 maanden en minimaal 2 maanden vóór het verstrijken van de herregistratiedatum.
Wanneer uw puntenresultaat per categorie en in totaal (selecteer hiervoor de gehele periode) voldoende is voor herregistratie kunt u het logboek verzenden met de optie 'overzicht versturen naar commissie'. U krijgt dan een 'aanvraagformulier herregistratie' te zien dat u zijn geheel dient in te vullen en vervolgens te versturen. Daarna krijgt u de melding op het scherm dat het formulier samen met het logboek is verstuurd. De Registratie Commissie zal u binnen 2 maanden berichten of zij uw verzoek honoreert. De Commissie controleert steekproefsgewijs of gegevens naar waarheid zijn ingevuld en vraagt dan om bewijsstukken van opgevoerde activiteiten. Het is dus raadzaam van alle activiteiten bewijzen van deelname te bewaren.

Accreditatie aanvragen
Reguliere nascholingsactiviteiten worden door de Commissie Accreditatie Nascholing van te voren in de activiteitenagenda opgenomen en geaccrediteerd. Voor alle aanvragen vooraf moet dit vanaf 17 juni 2019 via PE-online te gebeuren te worden gebruikt. Heeft u een bijeenkomst bijgewoond en u wilt deze alsnog geaccrediteerd zien, gebruik dan dit formulier. Raadpleeg bij twijfel het beoordelingskader.

Let op: Met ingang van 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om achteraf accreditatiepunten aan te vragen uit de periode langer dan 1 jaar geleden op het moment van aanvragen. Voorbeeld: vraagt u op 1 januari 2018 achteraf accreditatiepunten aan voor een scholingsbijeenkomst uit 2016 dan wordt dit verzoek afgewezen. “Oude” programma’s van voor 1 januari 2017 kunnen t/m eind van dit jaar (2017) nog aangemeld worden bij de CAN.