Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NTKC 2015

Januari 2015

Thema Internet en ICT

Uit de laboratoriumpraktijk

Beschouwingen

In memoriam

April 2015

Abstracts

Tentamens

Jaarverslag

Juli 2015

Beschouwingen

Uit de laboratoriumpraktijk

Short communications

In memoriam

Oktober 2015

Uit de laboratoriumpraktijk

Beschouwingen

Congresverslag

Publicaties van de leden 2014 Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2015; 40: 268-282

In memoriam