Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NTKC 2000

Januari 2000

 • G.W.A.M. Padberg. Afscheid van een liquorspecialist. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 3 ( PDF).
 • R.A. Wevers, S. Grünewald, K. Huijben, J.A.M. Smeitink, J.F. de Rijk-van Andel. Congenitale defecten in de glycosylering: het CDG-syndroom. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 4-13 ( PDF).
 • J.G.N. de Jong, R.A Wevers, C.J.M. van den Berg, M.L.F. Liebrand-van Sambeek, A.A.E.T. van Rens en H.G.M. Roelofs. Diagnostiek van lysosomale stapelingsziekten. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 13-27 ( PDF).
 • L.P. van den Heuvel, J.M.F. Trijbels, A.J.M. Janssen en J.A.M. Smeitink. De klinisch-chemische diagnostiek van mitochondriële encephalomyopathieën. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 27-30 ( PDF).
 • W. Ruitenbeek, J. de Jong, W.M.J. Heijs en J.M.F. Trijbels. Kritische evaluatie van de chemische diagnostiek van erfelijke stofwisselingsziekten. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 31-37 ( PDF).
 • C.M.G. Thomas en B.J. Otten. De waarde van het steroïdprofiel in urine bij de diagnostiek en behandeling van endocriene stoornissen van gonaden en bijnier. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 37-43 ( PDF).
 • P.N.M. Demacker, M. Veerkamp, J. de Graaf, S.J.H. Bredie, D.W. Swinkels en A.F.H. Stalenhoef. Extra zwaar LDLen apo B als alternatief voorde lipidenstatus van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 44-49 ( PDF).
 • D.W. Swinkels, J.B. de Kok, O.J.M. Vogels, A. Hanselaar, K.J.B. Lamers, J. Gijtenbeek en R.H. Boerman. Moleculaire liquordiagnostiek van leptomeningeale metastasen. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 49-52 ( PDF).
 • I.S. Klasen, C.M. de Katangelino en K.J.B. Lamers. Ferritine in de liquorcerebrospinalis: onderscheid tussen bloeding in het centraal zenuwstelsel en traumatische lumbaalpunctie. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 53-58 ( PDF).
 • P.N. Span, A. van Bokhoven, A.G.H. Smals, J.A. Schalken en C.G.J. Sweep. Karakterisering en partiële klonering van isovormen van steroid 5a-reductase type I en type II bij de hond . Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 58-66 ( PDF).

Maart 2000

 • Posterabstracts: 53e Congres van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie op 6 en 7 april 2000 te Lunteren. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 72-113 ( PDF).
 • M.H. de Keijzer, B.A.J. Giesendorf, H. Baadenhuijsen en J.F. van de Calseijde. Geslachtsafhankelijke referentiewaarden voor de bepaling van alanine-aminotransferase. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 114-117 ( PDF).
 • J. de Jongh-Leuvenink, B. van Hintum, M. Jansen en H. Goldschmidt. Evaluatie ADVIA 120 (Bayer) en CELL-DYN 4000 (Abbott): een integrale vergelijking van twee volautomatische hemocytometrie analyzers. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 118-124 ( PDF).
 • B.E.P.B. Ballieux, Y.B. de Rijke, A. Wolthuis, Y.Y. van der Hoek, S.C. Endenburg and C. van der Heiden. Commercially available enzyme calibrators, an overview. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 125-130 ( PDF).
 • Jaarverslagen 1999. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 131-145 ( PDF).
 • Ingezonden . Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 146-148 ( PDF).
  F.A.J. Muskiet, J.W. Smit, D.A.J. Brouwer en M.R. Fokkema. Scherpere grenzen voor hemoglobine en ferritine voor premenopausale vrouwen:een goede zaak?

Mei 2000

 • R.T.P. JANSEN, A.W.H.M. KUYPERS, H. BAADENHUIJSEN, A.M.H.P. van den BESSELAAR, C.M. COBBAERT, J.W. GRATAMA, I.S. KLASEN, E.G.W.M. LENTJES, M. de METZ ,F.W.M.B. PREIJERS, H.A. ROSS, H. STEIGSTRA en C.W. WEYKAMP. Kalibratie 2000. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25:153-158 ( PDF).
 • I.S. KLASEN, E.G.W.M. LENTJES, C.M. JOL-van der ZIJDE, E.T. BACKER, A.W.H.M. KUYPERS and H. BAADENHUIJSEN. The calibration 2000 project for serum proteins. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25:159-162 ( PDF).
 • J.J.H. HENS en R.J. KRAAIJENHAGEN. Automatische detectie van linksverschuiving en onrijpe granulocyten door de Sysmex SE-9000 hematologieautomaat:waarde van het IMI-kanaal bij de leukocytendifferentiatie. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25:162-165 ( PDF).
 • H.J.H. KREUTZER en J. van PELT. Koolhydraatdeficiënt transferrine:betekenis als marker voor alcoholmisbruik. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25:166-169 (PDF).
 • H.A. HENDRIKS, W. KORTLANDT and  W.M. VERWEIJ. Analytical performance comparison of five new generation immunoassay analyzers. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25:170-177 ( PDF).
 • H.J. HUIJGEN, M. de HAAN en M. RUBENS. Trombocytentelling in citraat-bloed:is iedere afnamebuis geschikt? Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25:178-181 ( PDF).
 • Beschouwingen. P.C.M. BARTELS en M. SCHOORL. Zelfevaluatie als verbeterproces bij de implementatie van een systeem voor integrale kwaliteitszorg. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25:182-184 ( PDF).
 • Verslagen. P.C.M. BARTELS en H.M.J. GOLDSCHMIDT. Mens, robot en zorg om de patiënt. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25:185-187 ( PDF).
 • Examen. Algemene Klinische Chemie 1999. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25:188-193 ( PDF).
 • Examen. Hematologie 1999. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25:193-199 (PDF)
 
 

Juli 2000

 • J.P.M. WIELDERS, H.A.M. VOORBIJ, Y.M.C. HENSKENS, M.P. van DIEIJEN-VISSER en P.N.M. DEMACKER. Capillaire elektroforese in de klinische chemie. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 205-207. ( PDF)
 • F.M. EVERAERTS, J.P.M. WIELDERS en F.J.L. EVERAERTS. De geschiedenis van capillaire elektroforese. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 207-210. ( PDF)
 • J.L. BECKERS en J.P.M. WIELDERS. Inleiding in de capillaire elektroforese: basisbegrippen, uitvoeringsvormen en karakteristieken. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 210-219. ( PDF)
 • Y.M.C. HENSKENS and M.P. van DIEIJEN-VISSER. Capillary zone electrophoresis as a tool to detect proteins in body fluids: repro- ducibility, comparison with conventional methods and a review of the literature. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 219-229. ( PDF)
 • C.J.A. DOELMAN en C.W. WEYKAMP. Capillaire zone elektroforese en hemoglobinevarianten en -derivaten: de stand van zaken. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 229-232. ( PDF)
 • P. van HEIJST, P. LINSSEN* en P.N.M. DEMACKER. De scheiding van serum lipoproteïnen met behulp van capillaire elektroforese/isotachoforese. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 232-238. ( PDF)
 • M.L. SMIT, P.C.M. LINSSEN, B.A.J. GIESENDORF, J.M.F. TRIJBELS, H.J. BLOM en A.W.H.M. KUYPERS. Capillaire Elektroforese en DNA-fragmentanalyse. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 239-243. ( PDF)
 • J.E. de VRIES, P.A.H.M. WIJNEN, M.P. van DIEIJEN-VISSER en O. BEKERS. ApoE-genotypering met capillaire gelelektroforese ApoE-isotype, meer dan alleen een risicofactor. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 243-250. ( PDF)
 • H. A.M.VOORBIJ, P.G. MUIJSELAAR en C.E. SÄNGER-van de GRIEND. Ontwikkelingen in de capillaire elektroforese. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 250-254. ( PDF)
 • Verslagen. P. BERENDES, W. van GELDER en R.B. DINKELAAR. Enquête: cEK–beleid in Nederlandse ziekenhuizen. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 255-258. ( PDF)
 • Voordrachten. T.F.M. HOOGHIEMSTRA. Laboratoriumuitslagen en privacy. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 259-262. ( PDF)
 • Overzichten. GJ. van der BEN D.W. SWINKELS, S.M. KLAVER, J.A. LUTTERMAN en C.J. TACK. De waarde van 1,5-anhydro-D-glucitol als maat voor glucoseregulatie bij patiënten met diabetes mellitus: overzicht van de literatuur en eigen ervaringen. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 263-268. ( PDF)
 • Ingezonden. Dr. J. De Jongh-Leuvenink. Evaluatie van de Advia 120 en Celldyn 4000: een integrale vergelijking van twee volautomatische hemocytometrie-analyzers. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 269. ( PDF)

September 2000

 • Thema Bloedstolling Nieuwe inzichten in de regulatie van bloedstolling en fibrinolyse B.N. BOUMA. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 275-278. ( PDF)
 • F. van der GRAAF, H. van den BORNE, B.M. van der KOLK, P.J. de WILD, G.W.T. JANSSEN, M. VERHOEF, N.J.F. GIJSELHART en S.H.M. van UUM. D-dimeer en de diagnostiek van diep veneuze trombose: vergelijkend onderzoek van 13 D-dimeer bepalingen bij 99 patiënten met klinische verdenking op diepe veneuze trombose. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 279-287. ( PDF)
 • J.W.P.H. SOONS. D-dimeer ter uitsluiting van de diagnose longembolie. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 288-292. ( PDF)
 • Symposium Stichting Subcommissie Stolling. Inleiding. O.D.M. PAAUWE-INSINGER. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 293. ( PDF)
 • A. CASTEL. Invloed van verschillende citraatconcentraties op stollingsbepalingen: pre-analytische voorschriften Subcommissie Stolling aangepast. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 296-299. ( PDF)
 • F.J.L.M. HAAS, A.M.H.P. van den BESSELAAR, A.J.M. van der HEIJ-KOENE, G.L.A. REIJNIERSE. Kalibratie 2000. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 299-300. ( PDF)
 • É. BIRÓ, R. NIEUWLAND, J.P.J. WESTER, F.J.L.M. HAAS en A. STURK. Laboratoriumdiagnostiek van heparine-geïnduceerde trombocytopenie. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 300-305. ( PDF)
 • J.P.J. WESTER, A STURK, F.J.L.M. HAAS, H.M.T. CHRISTIAANS, K.H. POLDERMAN, J.J. SPIJKSTRA en A.R.J. GIRBES. Klinische aspecten van heparine-geïnduceerde trombocytopenie. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 306-310. ( PDF)
 • I. VERMES en F.A.J. MUSKIET. Thema Metabole botziekten. Inleiding. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 311. ( PDF)
 • P. LIPS. Vitamine D-deficiëntie en secundaire hyperparathyreoidie bij ouderen: diagnostiek en consequenties. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 314-316. ( PDF)
 • E. van der VEER. Biochemische bot-turnover parameters en de laboratoriumdiagnostiek. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 316-321. ( PDF)
 • G.M.J.van KEMPEN. Vormelementen in bloed als modellen voor onderzoek bij enkele psychiatrische stoornissen. Overzichten. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 322-332. ( PDF)
 • Boekbespreking. Klinisch-chemische referentiewaarden in de zwangerschap. E.A.P.   Steegers,   C.M.G.   Thomas,   Th.M. de  Boo, M.F.C.M. Knapen en J.M.W.M. Merkus. Elsevier/Bunge, Maarssen 1999; ISBN 90 352 2097 8. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 333-334. ( PDF)

November 2000

 • I. VERMES en E. ENDERT. Thema Endocrinologie. Inleiding. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 341. ( PDF)
 • A.P.M. SCHELLEKENS. Evaluatie van immunoassayapparatuur: een aantal praktische aspecten. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 342-346. ( PDF)
 • J.H.H. THIJSSEN. Bepalingen van geslachtshormonen in bloed anno 2000: juistheid en standaardisatie. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 346-351. ( PDF)
 • E. LENTJES. KC + automaten: automatisch kwaliteit?. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 351-353. ( PDF)
 • H.A. ROSS. Vrij T4 op Random Access analysers: droom of nachtmerrie? Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 354-357. ( PDF)
 • S. WOODHEAD. Back to the future in immunoassay and automation. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 358-360. ( PDF)
 • A. BEISHUIZEN en I. VERMES. De lage dosis ACTH-stimulatietest: waarom veel als minder genoeg is? Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 361-364. ( PDF)
 • J.J.H. HENS, J. PRINS, J.P.M. WIELDERS en A.K.M. BARTELINK. Fulminante lactaatacidose en hyperfosfatemie bij een alcoholicus met een vitamine B1-deficiëntie (beriberi). Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 365-369. ( PDF)
 • Publicaties der leden 1999. Ned Tijdschr Klin Chem 2000; 25: 370-384. ( PDF)

December 2000

Special Probleemgericht aanvraagformulier (PDF)