Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NTKC 1999

Januari 1999

 • W.C.H. van Helden. Parasitologische laboratoriumdiagnostiek: nieuwe ontwikkelingen voor de klinisch chemicus. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 2-3 ( PDF).
 • D. Overbosch. Ziekten bij reizigers naar de tropen. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 4-10 ( PDF).
 • L.M. Kortbeek en T.G. Mank. Epidemiologie van parasieten in Nederland. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 11-17 ( PDF).
 • J.P. Verhave. Kwantiteit en kwaliteit, tegenstrijdigheid in de parasitologische diagnostiek. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 18-22 ( PDF).
 • W.C.H. van Helden. Aanvraagverwerking parasitologisch laboratoriumonderzoek: indicaties, monster- en techniekkeuze, rapportage. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 23-28 ( PDF).
 • J.J.M. Cats, H. Hofwegen, R. Koelewijn, C.A.M. Wouters, R.M. de Groot, W.C.H. van Helden. Een poging tot interactieve parasitologie met behulp van een laboratoriuminformatiesysteem. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 29-33 ( PDF).
 • N. de Jonge, A.M. Polderman, J.P. Verhave. Diagnose van malaria. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 34-37 ( PDF).
 • T. van Gool en W.C.H. van Helden. Malariadiagnostiek in Nederland: kentert het tij? Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 38-42 ( PDF).
 • W.C.H. van Helden en C. Pagano Mirani-Oostdijk. Houvast voor de malariadiagnostiek: de zin van richtlijnen. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 43 ( PDF).
 • Richtlijnen voor de diagnostiek van malaria voor laboratoria in de gezondheidszorg in Nederland. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 44-46 ( PDF).
 • A.M. Polderman en J.J. Verweij. Amoebiasis: de consequenties van een taxonomische vergissing. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 46-51 ( PDF).
 • Th. G. Mank. De winst van het parasitologisch onderzoek van gefixeerde ontlasting. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 52-55 ( PDF).
 • Th. G. Mank, J.M. van Alphen-Jager. De sensitiviteit van microscopie versus enzym immuno assay bij de laboratoriumdiagnose van giardiasis. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 56-59 ( PDF).
 • A.M. Polderman, J. Blotkamp en J.J. Verweij. De serodiagnostiek van Strongyloides-infecties. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 60-65 ( PDF).
 • L.M. Kortbeek. Toxoplasmose in Nederland. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 65-70 ( PDF).
 • J.F. Sluiters. Parasitaire infecties bij immuungecompromitteerden. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 71-75 ( PDF).
 • P.J.A. Beckers. Laboratoriumdiagnostiek van infecties met Pneumocystis carinii. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 75-78 ( PDF).

Maart 1999

 • E.J.B.M. Mensink, W. van Solinge en H. Storm. Beschouwingen: Beleidsnotitie 'Moleculaire Diagnostiek'. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 87-90 ( PDF).
 • Posterabstracts: Samenvattingen van de posterpresentaties tijdens het 52e Congres van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie 8 en 9 april 1999 te Lunteren. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 91-131 ( PDF).
 • Jaarverslagen. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 132-145 ( PDF).
 • Examen: Endocrinologie, metabolisme en diversen 1998. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 152-154 (PDF).
 • Examen: Algemene Klinisch chemie 1998. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 155-159 (PDF).

Mei 1999

 • A. Verrips, R.A. Wevers, L.P.W.J. van den Heuvel, B.G.M. van Engelen, A. Keyser en F.J.M. Gabreels. Cerebrotendineuze xanthomatosis. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 166-170 ( PDF).
 • A.H. van Gennip. Defects in metabolism of purines and pyrimidines. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 171-175 ( PDF).
 • A.H. van Gennip. Nierstenen: metabole oorzaken. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 176-180 ( PDF).
 • H.G. van Eijk, M.M. Geelhoed-Mieras, M.J. Kroos en W.L. van Noort. Vergelijking van de kwalitatieve bepaling van humane sialo-transferrinen met de IEFen HPLC. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 181-184 ( PDF).
 • G. Steen. ABL725 bloedgasanalysator/ hemoximeter. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 185-187 ( PDF).
 • T. Bruin, M. Niers en G.T. Sanders. De evaluatie van een kreatinine meting in volbloed met de NOVA16 CRT analyser. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 188-190 ( PDF).
 • J.L.M.L. van Rijn en E. Endert. De invloed van heparine in bloedafname systemen op de meting van vrij thyroxine. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 191-192 ( PDF).
 • J.G. Boonstra, S.A.G.J. Witteveen, M.B. Gorsira en E.T. Backer. Ectopische productie van CK-MB bij een patiënt verdacht van een acuut myocard infarct. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 193-197 ( PDF).
 • O. Bekers, G. Ramsey, H.M. de Keijzer en M.P. van Dieijen-Visser. Verhoogd eiwit in urine na toediening plasmavervanger. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 198-199 ( PDF).
 • H.L. Vader. Oratie: Wat cellen vertellen Van chemische gegevens naarklinische informatie. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 200-207 ( PDF).
 • J.C. Fischer en G.T.B. Sanders. Communicatie bij een 36-urige werkweek. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 208-209 ( PDF).

Juli 1999

 • F.A. de Wolff. Symposium Biotransformatie en polymorfisme: nieuwe ontwikkelingen in de klinische chemie. Farmacogenetica in historisch perspectief. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 215-219 ( PDF).
 • F.A.J.T.M. van den Bergh, M.A.M. Bon, H. Kraan en I. Vermes. De rol van het Cytochroom P450-systeem op de kinetiek van geneesmiddelen, in het bijzondervan psychofarmaca. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 220-223 ( PDF).
 • J. van der Weide, M.J.M. van Weelden en L.S.W. Steijns. Genotypering bij psychiatrische behandeling: is het echt bruikbaar? Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 223-228 ( PDF).
 • M.A.M. Wenker, R.H.J. Pullens, S. Kezic, A.C. Montster, G. van der Laan en F.A. de Wolff. Genetisch polymorfisme en chronische toxische encefalopathie. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 228-231 ( PDF).
 • R.H.N. vanSchaik, S.N. de Wildt en J. Lindemans. Cytochroom P450-polymorfismen en de behandeling van kanker. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 232-237 ( PDF).
 • H. Bookelman. De wet, de klinisch chemicus en decentraal testen. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 238-242 ( PDF).
 • Ingezonden (Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 257-261):
  • Genetisch diagnostisch onderzoek binnen de klinische chemie: Hoe lang nog?  ( PDF).
  • “Position paper” harmonisatie enzymresultaten ( PDF).

September 1999

 • E. Sanders, E.M. van Wijk en R.C. Eijkman-Rotteveel. Analytische evaluatie van de Abbott Aeroset analyzer. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 275-280 ( PDF).
 • F.J.L.M. Haas, M.S. Harvey, C.A.M. Hazenberg en E. van Voorst tot Voorst. Hemovigilantie in de Nederlandse Ziekenhuizen. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 281-286 ( PDF).
 • P.C. Giordano, C.L. Harteveld, J.K. Doorduijn, A.A. Geenen, P.J.M.J. Kok , F.G.A. Versteegh, D. Batelaan, P. van Delft and L.F. Bernini. Hb-OSU Christiansborg: a rare abnormal hemoglobin observed in two independent families in The Netherlands. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 287-291 ( PDF).
 • R.B.H. Schutgens. Oratie: Op de proef gesteld. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 292-298 ( PDF).
 • Ingezonden. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 299-301:
  • Elektronische interlaboratoriumcommunicatie ( PDF).
  • Overschatting van de Cys282Tyr-mutatiefrequentie dooreen HFE-polymorfisme? ( PDF).
 • Publicaties der leden 1998. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 302-316 ( PDF).

November 1999

 • L.A.F.E. van Geelkerken, M. Mantel en A.M. Oudesluys-Murphy. Voorspellende waarde van de directe antiglobuline test in navelstrengbloed. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 324-326 ( PDF).
 • T. Bruin, H.J. Huijgen en E. Endert. Kanttekeningen bij de bepaling van vrij T4. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 326-328 (HTML).
 • A. Martens, J. Danneberg en J. Gerrits. Kwaliteitsbewust werken met moleculairbiologische technieken. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 329-334 ( PDF).
 • E.J.B.M. Mensink. Implicaties van het Humaan Genoom Project. Is meten weten? Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 335-340 (HTML).
 • M.L. Smit, B.A.J Giesendorf, J.M.F. Trijbels, J.A.M Vet en H.J Blom. Automatisering van mutatie analyse. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 341-343 (HTML).
 • H. Zwart. Ethiek van het klinisch-chemisch laboratorium: de groeiende kloof tussen informatie en interpretatie. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 344-349 (HTML).
 • A.A.M. Ermens, J.G. Bury en E.C.M. Wijn-Maas. Evaluatie van een geautomatiseerde hemostase-analyzer, de Trombolyzer Combi. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 350-353 (HTML).
 • W. van der Meer en M.H. de Keijzer. Paracetamol-intoxicatie en vacuolisatie in bloedcellen. Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 354-355 (HTML).