Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NTKC 1998

Januari 1998

 • K. van Lom, E.M.E. Smit, R. Släter en B. Löwenberg. Enkele toepassingen van de interfase in situ hybridisatie techniek met DNA-probes in het hematologisch laboratorium. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 3-7 ( PDF).
 • B.G. Blijenberg, B. van Zelst en F.H. Schröder. Standaardisatie van de bepaling van PSA: stand van zaken anno 1997. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 8-12 ( PDF).
 • W. van der Meer, D.W. Swinkels en J.L. Willems. Automatische detectie van blasten door de Sysmex NE-8000™: een vergelijking met de H*1 Technicon®. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 12-14 ( PDF).
 • H.W.A. de Bruijn. Circulerende tumormarkers bij patiënten met gynaecologische maligniteiten. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 15-23 ( PDF).
 • F.J.M.F. Dor, G. de Jong en H.G. van Eijk. Klinische chemie in de medische opleiding: van practicum tot onderzoek. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 24-26 ( PDF).
 • B.G. Blijenberg, R. Leeneman en J. Lindemans. Een amateur in de eredivisie: enkele aspecten betreffende de kwaliteitsborging van de urinezuurbepaling. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 27-29 ( PDF).
 • P.M.W. Janssens en R. Beumer. Analyse van de analytische fase van het laboratoriumonderzoek met behulp van een spreadsheet. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 29-33 ( PDF).
 • J.M.M. Rondeel, H. van der Leeden, W. van Gelder, R.B. Dinkelaar. Een patiënt met spierzwakte: onjuiste interpretatie van een laboratoriumuitslag bevestigt de juiste diagnose. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 34-36 ( PDF).
 • G.T.B. Sanders. Naar een Europees Register voor Klinisch Chemici. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 37-44 ( PDF).

Maart 1998

 • J. van der Weide en L.S.W. Steijns. Polymorfisme van apolipoproteïne E, a1-antichymotrypsine en presenilin-1 genen en de ziekte van Alzheimer. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 51-54 ( PDF).
 • J.W.N. Akkerman, E.J. Harthoorn-Lasthuizen en J.J.M.L. Hoffmann. Laboratoriumdiagnostiek van hemostase en trombose. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 55-57 ( PDF).
 • S.G. Heil, B.A.J. Giesendorf, J.M.F. Trijbels en H.J. Blom. Volledig geautomatiseerde isolatie van DNA uit bloed met behulp van een pipetteerrobot. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 58-61 ( PDF).
 • Samenvattingen van de posterpresentaties tijdens het 51e Congres van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie 8 en 9 april 1998 te Lunteren Klinische (bio)chemie en methodologie. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 62-102 ( PDF).
 • Examen: Algemene Klinische Chemie 1997. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 103-106 ( PDF).
 • Examen: Hematologie 1997. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 107-112 ( PDF).

Mei 1998

 • P.C.M. Bartels en M. Schoorl. Kwaliteitsbesef: een kwestie van mentaliteit en betrokkenheid. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 120-123 ( PDF).
 • N. M. Verhoeven, K. M. Gibson en C. Jakobs. Erfelijke ziekten in het GABA-metabolisme. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 124-129 ( PDF).
 • A. J. Bakker. Screening op microalbuminurie: aanbevelingen voor urineverzameling, conservering en analyse. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 129-137 ( PDF).
 • J. van Pelt. De eerste ervaring met een semi-geautomatiseerde bepaling van Koolhydraat Deficiënt Transferrine. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 138-140 ( PDF).
 • I.S. Klasen, C. de Kat Angelino en H. Baadenhuijsen. Wat is er mis met de meting van ceruloplasmine? Stand van zaken na herstandaardisatie. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 140-145 ( PDF).
 • H.J. Huijgen, H.J.S. Oostrom, J.L.S. Dols en G.T.B. Sanders. De invloed van heparine op de meting van geïoniseerd calcium: bloedafname systemen naderbekeken. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 145-147 ( PDF).
 • H. Bookelman, J.L.S. Dols, W.E. Elion-Gerritzen, J.W. Janssen en M.H. de Keijzer. Decentraal testen. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 148-153 ( PDF).
 • H.J.L.M. Ulenkate en H.M.J. Goldschmidt. Point-of-Care Testing Symposium te Eerbeek. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 154-157 ( PDF).
 • H. Baadenhuijsen en C.W. Weykamp. Moet ereen Chem-1 "poule" worden ingericht in de Combi-enquête "competitie"? Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 158-160 ( PDF).

Juli 1998

 • I.J. van Wijk, J.M.G. van Vugt en C.B.M. Oudejans. Trofoblastcellen circulerend in het moederlijk bloed: mogelijkheden voordiagnostiek. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 167-171 ( PDF).
 • I. Vermes en J. Lindemans. Bijdragen uit de Werkgemeenschap Klinische Chemie. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 172 ( PDF).
 • D.A.J. Brouwer, Y. Hettema, J.J. van Doormaal and F.A.J. Muskiet. g-Linolenic acid does not augment long-chain polyunsaturated fatty acid w-3 status. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 173-178 ( PDF).
 • J.M.T. Klein Gunnewiek. p53: een nieuwe prognostische markervooroppervlakkige blaastumoren? Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 179-182 ( PDF).
 • A.B. Mulder, I. Vermes, P.T.J. Marx, R. Overbeeke en C. Haanen. De rol van apoptotische endotheelcellen in de pathogenese van diabetische microangiopathie. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 182-186 ( PDF).
 • C.G. Schalkwijk, V.W.M. van Hinsbergh, C.D.A. Stehouwer. De rol van niet-enzymatische glycosyleringsproducten bij het disfunctioneren van het endotheel en het ontwikkelen van vasculaire complicaties bij diabetes mellitus. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 187-192 ( PDF).
 • D.W. Swinkels. Detectie van tumorspecifiek DNA in feces en bloed van patiënten met een colorectumcarcinoom. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 193-194 ( PDF).
 • Publicaties derleden 1997. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 195-208 ( PDF).

September 1998

 • J.R. Huizenga, C.H. Gips en A. Tangerman. Ammoniak in bloed: indicaties, klinische betekenis en toepassing van ammoniakbepalingen. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 214-218 ( PDF).
 • A. Wolthuis en J. ten Kate. De zuurstofverzadiging of de zuurstoffractie?? Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 219-221 ( PDF).
 • P.C.M. Bartels en A. Lütjens. Groepsintervisie: een logische stap voorzelfevaluatie en teamontwikkeling. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 222-224 ( PDF).
 • H. van Ingen. Kantelende ziekenhuizen: tegengas of meekantelen? Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 225-227 ( PDF).
 • F.J. Duisterwinkel. Veranderingen in de organisatie van klinisch-chemische laboratorium diagnostiek: een overpeinzing vanuit een ziekenhuislaboratorium. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 227-229 ( PDF).
 • G.C.M. Kusters en R.A. Wevers. Evaluatie van het post-academisch onderwijs klinische chemie. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 230-234 ( PDF).
 • F.J. Duisterwinkel, P.C.M. Bartels, J.P.M. Wielders enR.W. Wulkan. Regio-activiteiten van de NVKC: Inventarisatie en aanbevelingen. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 235-236 ( PDF).

November 1998

 • J. van der Weide en L.S.W. Steijns. Detectie van het niet-functionele CYP2D6*6 allel door middel van hybridisatie met allelspecifieke oligonucleotide probes : diagnostiek van vertraagd geneesmiddelmetabolisme. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 245-248 ( PDF).
 • J. Danneberg, J. Gerrits en A. Martens. LS-PCR toegepast voordetectie van HLA-B27: Low Stringency but High Performance. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 249-253 ( PDF).
 • N.J. Vreeswijk, N. de Kraa en M.A.M. Overbeeke. Vaardigheidstest agglutinatietechnieken. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 254-257 ( PDF).
 • J.L. Willems en H. Baadenhuijsen. SKZL: Brug naarkwaliteit. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 258-291 ( PDF).
 • R.T.P. Jansen. Kalibratie 2000. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 261-264 ( PDF).
 • H. Baadenhuijsen. Algemene Chemie. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 264-265 ( PDF).
 • C. Weykamp, I. Kema, F. van der Horst, H. Eidhof. Chromatografie. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 265-266 ( PDF).
 • R.K.A. van Wermeskerken, J.G. Loeber, H. Hooijkaas, A.M.H.P. van den Besselaar. Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratorium- onderzoek op het gebied van de Gezondheidszorg (CCKL). Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 267 ( PDF).
 • M. de Metz, J.J.C.M. van de Leur, J. de Jongh-Leuvenink, F.J.L.M. Haas, F. Berends. Hemocytometrie. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 268-269 ( PDF).
 • A.J.M. de Man, M.A.M. Overbeeke, C.A.M. Hazenberg en L.C.M. van Pampus. Bloedgroepserologie. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 269-270 ( PDF).
 • I.S. Klasen, M.J.D. van Tol en B.S. Jakobs. (Combi)Immunochemie-enquête kwalitatief - Paraproteïne-diagnostiek. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 270-271 ( PDF).
 • I.S. Klasen en K.J.B. Lamers. (Combi)Immunochemie-enquête kwantitatief. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 272-273 ( PDF).
 • C.M. Cobbaert en J. Lindemans. Standaardisatie van lipide- en lipoproteïnebepalingen. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 273-274 ( PDF).
 • K.J.B. Lamers, A.W. Teelken en I.S. Klasen. Externe kwaliteitsbewaking van liquor. Ned Tijdschr Klin Chem 1998; 23: 274-275 ( PDF).