Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NTKC 1997

Januari 1997

 • G.J.J. Beukeveld en B.G. Wolthers. Laboratoriumdiagnostiek bij porfyrieën: stoornissen in de heemsynthese. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 3-14 ( PDF).
 • L.A.P. Ballering, H.M. Steffens-Nakken, R.A.J. Esselink, R.A.I. de Vos, E.N.H. Jansen Steur en I. Vermes. ApoE genotypering van formaline-gefixeerd paraffine-ingebed hersenweefsel. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 15-19 ( PDF).
 • M.P.M. van der Burg, M. Fröhlich en H.G. Gooszen. Glucoseregulatie na transplantatie van eilandjes van Langerhans in de hond. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 20-28 ( PDF).
 • E.J.B.M Mensink en A. van de Locht. Nieuwe ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek: op weg naar bruikbare alternatieven voor PCR. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 29-33 ( PDF).
 • A.P.M. Schellekens. Integratie van LWBA in SKZL. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 34-35 ( PDF).

Maart 1997

 • I. Vermes, C. Haanen and C.P.M. Reutelingsperger. Apoptosis - the genetically controlled physiological cell death: biochemistry and measurement. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 43-50 ( PDF).
 • A.A.M. Ermens, E.C.M. Wijn-Maas, J.G. Bury en L.T. Vlasveld. Niet alle plaatjes vullen gaatjes. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 51-53 ( PDF).
 • P. van ’t Sant en F.H.M. Welle. Passieve overdracht van een irregulaire antistof bij transfusie van packed cells. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 53-55 ( PDF).
 • M.H. de Keijzer en R.W. Brandts. Ammoniumbepaling in enkelvoud? Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 56 ( PDF).
 • R. Kusters, R.W. Jansen en F.A.J.T.M. van den Bergh. Een onverklaarde vals-positieve Plasmodium falciparum-uitslag. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 57-58 ( PDF).
 • R. Kusters, H.A. Bonte en G.van der Sluijs Veer. Non-Hodgkin lymfoom met een zeldzaam paraproteïne. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 58-59 ( PDF).
 • E.J.M. Pennings, M. Tiller, A.J.G.H. Bindels, P. Vermeij and F.A. de Wolff. An unexpected intoxication with an analgesic from abroad. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 59-60 ( PDF).
 • F.A.J.T.M. van den Bergh , A.B. Mulder, H.J. Bernelot Moens en R.J.J. Koopman. Een patiënte met multipele symmetrische lipomatose en sterk verhoogde ACE activiteit. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 61 ( PDF).
 • R. de Bree, P.H.G. Hogeman, M. Duran, R.H.J. Houwen en J.P.M. Wielders. Een kind met icterus en een bolle buik. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 62-63 ( PDF).
 • R.G.J. Westendorp. Critical Care Testing: promises and fallacies. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 64-66 ( PDF).
 • B. Shapiro en C. Beijer. Stralingsrisico-evaluatie van een radionuclidenlaboratorium: een praktijkvoorbeeld. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 67-69 ( PDF).
 • Examens: Endocrinologie 1996. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 70-72 ( PDF).
 • Examens: Algemene klinische chemie 1996. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 73-78 ( PDF).

Mei 1997

 • Programma-overzicht NVKC Lustrumcongres 25 - 27 juni 1997. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 86-88 ( PDF).
 • Jubileumcongres ‘50 jaarNVKC’. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 89 ( PDF).
 • Organisatoren: prof. dr. G.T.B. Sanders, prof. dr. R.B.H. Schutgens, prof. dr. J.M.F. Trijbels en prof. dr. F.A. de Wolff. Wetenschappelijk programma lustrumcongres. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 90 ( PDF).
 • Organisator en voorzitter: mw. prof. dr. M. P. van Dieijen-Visser, Maastricht. Nieuwe ontwikkelingen in de cardiobiochemie. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 91-92 ( PDF).
 • Organisator en voorzitter: prof. dr. J. H. H. Thijssen, Utrecht. Perifere weefselspecifieke invloeden op de bioactiviteiten van hormonen. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 93-94 ( PDF).
 • Organisator en voorzitter: prof. dr. A. Sturk, Leiden. Effectieve laboratoriumdiagnostiek, management en accreditatie. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 95-96 ( PDF).
 • Organisator en voorzitter: dr. J. ten Kate, Heerlen. Rol van DNA/PCR techniek in de oncologie vanuit klinisch-chemisch perspectief. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 97-99 ( PDF).
 • Organisator en voorzitter: prof. dr. J. M. F. Trijbels, Nijmegen. Erfelijke stofwisselingsziekten. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 99-101 ( PDF).
 • Organisator: dr. T.A. Out, Amsterdam. Voorzitters: dr. T.A. Out en dr. A.J. van Houte . Ontwikkelingen in de immunologie. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 101-103 ( PDF).
 • Organisatoren en voorzitters: prof. dr. G.T.B. Sanders, Amsterdam en dr. J.L. Willems, Nijmegen. Magnesium, een magisch metaal. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 103-105 ( PDF).
 • Organisator en voorzitter: dr. J. Lindemans, Rotterdam. Bloedcellen en hun omgeving. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 105-106 ( PDF).
 • Organisator: prof. dr. F.A. de Wolff, Amsterdam. Klinisch-chemische aspecten van de verslavingszorg. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 107-108 ( PDF).
 • Organisator: mw. drs. C.M. Boersma-Cobbaert. Standaardisatie, monitoring en diagnose van hoofdoorzaken van atherosclerose. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 109-111 ( PDF).
 • Organisator: Beckman Instruments Nederland. Robotisering. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 112-113 ( PDF).
 • Posterabstracts: Klinische (bio)chemie en methodologie. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 114-138 ( PDF).
 • Posterabstracts: Klinische studies. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 139-151 ( PDF).
 • Posterabstracts: Kwaliteitsbewaking, Data handeling, Referentiewaarden en Statistiek. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 152-154 ( PDF).
 • Publicaties derleden 1996. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 155-164 ( PDF).

Juli 1997

 • P.E. Jira, J.G.N. de Jong, M. de Metz, C.M. Aalfs, R.C.M. Hennekam, R.J.A. Wanders, J.A.M. Smeitink en R.A. Wevers. Het Smith-Lemli-Opitz syndroom: een stoornis in de cholesterol biosynthese. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 175-179 ( PDF).
 • M.H. de Keijzer en R.W. Brandts. Flowcytometrie op het urinelaboratorium: de SYSMEX UF-100™. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 184-188 ( PDF).
 • P.J. Helmsing. Bepaling van referentie-intervallen voor serumeiwitten na IFCC herstandaardisatie. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 188-191 ( PDF).
 • C.J. Pronk-Admiraal, J.M. van Alphen-Jager en M.H. Herruer. Regionale uniformering van hematologische referentiewaarden. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 192-194 ( PDF).
 • J.G. Hendriksen-Wissink en C.J.A. Doelman. Kwaliteitszorg na het behalen van het CCKLtest certificaat: de eerste interne audit. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 195-197 ( PDF).
 • Boekbespreking: 'Preoperatief onderzoek'. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 198-200 ( PDF).

September 1997

 • R. Nieuwland en A. Sturk. Flowcytometrische detectie van micropartikels. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 207-214 ( PDF).
 • B.A.J. Giesendorf, H.J. Blom en J.M.F. Trijbels. Nieuwe ontwikkelingen in de automatisering van moleculaire diagnostiek: mutatie-analyse. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 215-218 ( PDF).
 • M.A. Blankenstein. The need for further characterisation of prostate-specific antigen and its use in the management of prostate cancer. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 219-221 ( PDF).
 • J.L. Willems en M.H. de Keijzer. Klinische chemie op weg naarhet derde millennium; een toekomstverwachting bezien vanuit de regio Gelre. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 222-224 ( PDF).
 • Jaarverslagen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en haar commissies en werkgroepen. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 225-237 ( PDF).

November 1997

 • NVKC 50 jaar: Meningen en Beschouwingen. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 245-268 ( PDF).
 • A.M. van Kalmthout. Klinisch chemici en juristen: twee disciplines in de marge van de verslavingszorg. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 269-272 ( PDF).
 • H. Bookelman. Wettelijke regels en de klinische chemie: het gebruik van patiëntengegevens en het nader gebruik van lichaamsmateriaal. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 273-277 ( PDF).
 • G.T. Berends. Gebruik van lichaamsmateriaal in de gezondheidszorg. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 278-279 ( PDF).