Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NTKC 1996

Januari 1996

 • A. Castel, B.A. van Dijk, F.M.L.G. van den Boom, A. Brand, C.P. Engelfriet, M.A.M. Overbeeke en D.J. van Rhenen. Preventie van immunisatie door c, E en K: achtergronden en gefaseerde implementatie. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 3-7 ( PDF).
 • A. Jabor. Kidney stone clinic: ten years of experience. Ned Tijdschr Klin Chem 1996: 21: 8-10 ( PDF).
 • P.J. Bosma, C.T.M. Bakker en F.J. Hoek. De ontrafeling van de genetische achtergrond van erfelijke ongeconjugeerde hyperbilirubinemie. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 11-17 ( PDF).
 • M.A. Blankenstein, S.G.A. Koehorst4, C.J.H. van der Kallen, H.M. Jacobs, A.B. van Spriel, G.H. Donker, J.W. van 't Verlaat, G. Blaauw en J.H.H. Thijssen. Autonome expressie van progestageenreceptoren in humane meningeomen: na vele jaren nog steeds een uitdaging. Ned Tijdschr Klin Chem 1996: 21: 17-22 ( PDF).
 • M.P. van Dieijen-Visser, K.W.H. Wodzig, J.A. Kragten en W.Th. Hermens. Troponine T uitstorting in plasma na een acuut myocard infarct. Ned Tijdschr Klin Chem 1996: 21: 22-28 ( PDF).
 • P.N.M. Demacker, S.J.H. Bredie en A.F.H. Stalenhoef. Toepassing van moleculair biologische methoden in het vaststellen van genetische afwijkingen bij hyperlipoproteïnemieën. Ned Tijdschr Klin Chem 1996: 21: 28-33 ( PDF).
 • L.M.J.W. Swinkels, H.J.C. van Hoof, H.A. Ross en T.J. Benraad. De bepaling van niet eiwit-gebonden 1,25-dihydroxyvitamine D in plasma met behulp van symmetrische dialyse. Ned Tijdschr Klin Chem 1996: 21: 33-36 ( PDF).
 • M. den Heijer en H.J. Blom. Hyperhomocysteïnemie: achtergrond, diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Klin Chem 1996: 21: 37-40 ( PDF).
 • D.W. Swinkels en P.N.M. Demacker. De atherogene rol van triglyceriden, LDL- en HDL-subfracties. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 41-46 ( PDF).
 • Angela Rijnen. Eredoctoraat dr. L.A. de Vries: Geïnteresseerd in het onmogelijke. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 47-49 ( PDF).

Maart 1996

 • H. Baadenhuijsen, H. Steigstra, C.W. Weykamp en R.T.P. Jansen. Overdraagbaarheid van laboratoriumuitslagen: een studie naar verkleining van de tussen-laboratorium variatie. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 56-61 ( PDF).
 • A. J. Bakker. Is een betere afstemming van analyse-resultaten tussen laboratoria mogelijk? Bilirubine als model. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 62-65 ( PDF).
 • M.H. de Keijzer, W. van der Meer, A.E.J.P. Mooren en D.W. Swinkels. Het syndroom van Evans: een valkuil voor celtellers. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 65-67 ( PDF).
 • M. Treskes, J.L.P. van Duijnhoven en B. Speelberg. De waarde van de bepaling van de colloïd osmotische druk op de intensive care. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 68-70 ( PDF).
 • Posterabstracts. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 71-109 ( PDF).
 • Examens: Hematologie 1995. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 110-113 ( PDF).

Mei 1996

 • D. Roos. Moleculair onderzoek van erytrocytaire cytoskeletafwijkingen. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 120-126 ( PDF).
 • A. Jabor, A. Kazda and P. Wagner. Computer-aided parenteral nutrition in intensive care: the role of the clinical chemist in the teaching and solution of the problem. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 126-131 ( PDF).
 • C. van de Water, D.W. Swinkels en A. Sturk. Vroegdiagnostiek van carcinomen met behulp van puntmutatie-detectie in excreten en secreten: een realistisch of fictief toekomstbeeld? Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 132-138 ( PDF).
 • W. de Kieviet. De bedrijfskundige opleiding van de klinisch chemicus. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 139-141 ( PDF).
 • P.C.M. Bartels. Eindverantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden van de klinisch chemicus. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 141-143 ( PDF).
 • J. van Pelt. Intramurale integratie van laboratoria: een lange weg. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 144-149 ( PDF).
 • Curriculum bij de examens 1, 2 en 3 voorklinisch chemici in opleiding. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 150-154 ( PDF).
 • Managementcursus voorKlinisch Chemici in opleiding. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 155-156 ( PDF).
 • Publicaties der leden 1995. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 157-167 ( PDF).
 • Rectificatie: 79. Mitochondriale carnitine/acylcarnitine translocator deficiëntie: Ontwikkeling van nieuwe methoden t.b.v. post- en prenatale diagnostiek. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 168 ( PDF).

Juli 1996

 • W.W. van Solinge, H.A. van Wijk en R.J. Kraaijenhagen. Moleculaire diagnostiek van hemoglobinopathieën en thalassemieën. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 176-183 ( PDF).
 • M.I. Gerrits, W.F. Lems, J.W.J. Bijlsma, J.H.H. Thijssen en H.J.M. van Rijn. Botmetabolisme: een overzicht van de klinisch-chemische markers. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 184-192 ( PDF).
 • B.R. van Neerbos, M.G.J. Tilanus, W.W. van Solinge, B.A. van Oirschot, Y.M.G. Schmidt, A.G.M. Bouwens, R.J. Kraaijenhagen en G. Rijksen. a-Thalassemie, een vergelijkend onderzoek op DNA niveau. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 193-196 ( PDF).
 • L. Koenderman. De eosinofiele granulocyt: structuur en functie. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 197-200 ( PDF).
 • E.F. Knol. Morfologie en functie van basofiele granulocyten. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 200-206 ( PDF).
 • H.F. Kauffman. Regulatie van de immuunrespons en cellulaire betrokkenheid bij allergische reacties. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 206-210 ( PDF).
 • R.W. Jansen, L. van de Maas en I. Vermes. De betekenis van het eosinophilic cationic protein (ECP) bij patiënten met allergische astma. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 211-213 ( PDF).
 • M. Yazdanbakhsh. IgE, eosinophils and mast cells in helminth infections. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 213-216 ( PDF).
 • J.J. Cornelissen. Chronische myeloide leukemie: recente ontwikkelingen op het gebied van pathogenese, diagnostiek en behandeling met behulp van interferon of intensieve chemotherapie. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 216-218 ( PDF).
 • B.J. Bain. When is the 'idiopathic' hypereosinophilic syndrome eosinophilic leukaemia? Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 218-220 ( PDF).
 • Normen en Procedures betreffende de opleiding tot klinisch chemicus. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 221-226 ( PDF).
 • Gorteren de Graaff prijs 1995. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 227 ( PDF).

September 1996

 • A.W.H.M. Kuypers, P.C.M. Linssen en E.J.B.M. Mensink. Automatisering van de moleculaire diagnostiek met behulp van capillaire elektroforese. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 235-238 ( PDF).
 • T.P.J. Mulder, W.H.M. Peters, E.A.P. Steegers en J.B.J.M. Jansen. Plasma glutathion S-transferase Alfa1-1 als marker voor leverschade. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 238-244 ( PDF).
 • C.M.J. Gielen, D.W. Swinkels, J.C.M. Hendriks en H. Wollersheim. De waarde van de occult bloedtest in de diagnostiek van gastro-intestinale pathologie: een enquête onderinternisten, chirurgen en kinderartsen. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 245-251 ( PDF).
 • C.P. Modder, M. van Altena, D.J. van Rhenen en M.H.J. Molijn. Preventie van immunisatie tegen c, E en K antigenen bij vrouwen tot 45 jaar: gevolgen voorhet transfusielaboratorium en de regionale bloedbank. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 252-256 ( PDF).
 • Jaarverslagen. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 257-271 ( PDF).
 • Nestoren. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 272 ( PDF).

November 1996

 • M.A.M. van Wijk, A.M. Bohnen en J. van der Lei. Adviezen voorbloedonderzoek in de NHG-standaarden: voldoende consistent voorgebruik van probleemgerichte aanvraagprotocollen doorde huisarts. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 285-289 ( PDF).
 • J. van der Weide en L.S.W. Steijns. Cytochroom-P450 afhankelijk geneesmiddelmetabolisme: invloed van genetische aanleg, co-medicatie, ziekte, dieet en roken op CYP-enzymactiviteit. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 290-296 ( PDF).
 • Symposium Bloedstolling: Kwaliteitsbewaking en apparatuur-evaluatie, behandelmethoden en ziektebeelden. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 297 ( PDF).
 • C.M. Eckmann. Resultaten van de rondzendingen FactorVIII, Antitrombine en Fibrinogeen over de afgelopen jaren. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 298-302 ( PDF).
 • G.L.A. Reijnierse en A.M.H.P. van den Besselaar. Een nieuw scoresysteem voorde Stichting Subcommissie Stolling van de CCKL? Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 303-305 ( PDF).
 • A.M.H.P. van den Besselaar. Samenwerking Stichting Subcommissie Stolling en Stichting Kwaliteitsbewaking Ziekenhuislaboratoria. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 306-308 ( PDF).
 • S.G.A. Koehorst, H.J.M. Salden en F.M.J. Zuijderhoudt. Calibratie van de Boehringer HbA1c-immunoassay met behulp van SKZL-kalibratoren. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 309-312 ( PDF).
 • L.O.M.J. Smithuis , J.M. Pekelharing, G.J.H. Haan, W.P.F. Rutten en R.H. Dijkstra. Een landelijk model vooreen probleemgeoriënteerd aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek door huisartsen. Ned Tijdschr Klin Chem 1996; 21: 313-314.