Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NTKC 1995

Januari 1995

 • R.A. Wevers, U. Engelke, N.G.G.M. Abeling, R.A. de Abreu, G.B. van den Berg en A. Heerschap. 1H-NMR Spectroscopie in lichaamsvloeistoffen en leucocyten. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 3-9 ( PDF).
 • J.P. van Dijk en H.G. van Eijk. Ontwikkelingen in het onderzoek van het ijzermetabolisme. Ned Tijdschr Klin Chem 1997; 22: 3-14 ( PDF).
 • R.B.H. Schutgens en R.J.A. Wanders. Peroxisomale ziekten. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 13-20 ( PDF).
 • H.J. Blom, G.H.J. Boers, T.K.A.B. Eskes en J.M.F. Trijbels. Hyperhomocysteïnemie. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 20-26 ( PDF).
 • M.C.L. Schaap en A. Sturk. Detectie en klinische relevantie van geactiveerde bloedplaatjes. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 26-31 ( PDF).
 • F.A.J. Muskiet, F.R.M. van der Klis, A.E.C. Saleh en J.H.P. Jonxis. De vitamine D-osteoporose connectie. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 32-37 ( PDF).
 • I. Vermes, F.A.J.T.M. van den Bergh, G. van der Sluijs Veer, W.F.A. Grose, F.M.F.G. Olthuis en C. Haanen. Onderzoek naarde groeikinetiek van niet-kleincellig longcarcinoom in relatie met bcl-2 oncogen expressie. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 38-43 ( PDF).
 • F.A.J. Muskiet, C.M. van Beusekom, E.R. Boersma en A. Okken. Lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren in de perinatale periode. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 43-50 ( PDF).
 • C.J.A. Doelman, H.J.G. Bilo, L.D. Dikkeschei, E. van Voorst tot Voorst, E. van Ballegooie en K. Miedema. Prognostische factoren voorhet ontstaan van complicaties bij diabetes mellitus. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 50-55 ( PDF).
 • J.L. Willems, H.J. Huijgen, H.E. van Ingen, P. Vis, J. Lemmers, W.B. Geven en G.T.B. Sanders. Magnesiumonderzoek in ontwikkeling. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 55-63 ( PDF).
 • Oratie: Professor dr. A. Sturk. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 64 ( PDF).

Maart 1995

 • W.P. Oosterhuis, W.J.H.M. van den Bosch, J.F. van de Calseijde, B.R.J. Veldhuis, H.J.M. van den Hoogen, L.G.I.M. van Kaathoven, B. Kolnaar, L. Meyers-Koopman en M.M.J. Schuurmans. Ervaringen met verschillende methoden voor het verbeteren van het aanvragen van laboratoriumbepalingen in de huisartsenpraktijk. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 72-75 ( PDF).
 • D. Roos. Neutrofielen en onstekingen. Ned Tijdschr Klin Chem 1995: 20: 76-81 ( PDF).
 • M. de Haas, J.M. Kerst, C.E. van der Schoot, D. Roos, M.H.J. van Oers en A.E.G.KR. von dem Borne. In vitro en in vivo effecten van rG-CSFop neutrofiele granulocyten. Ned Tijdschr Klin Chem 1995: 20: 82-86 ( PDF).
 • C.G.M. Kallenberg. Diagnostische en pathofysiologische betekenis van autoantistoffen tegen cytoplasmatische bestanddelen van myeloide cellen (ANCA). Ned Tijdschr Klin Chem 1995: 20: 87-89 ( PDF).
 • E. Vellenga. De toepassing van hematopoïetische groeifactoren bij de neutropenische patiënt. Ned Tijdschr Klin Chem 1995: 20: 89-91 ( PDF).
 • G.A. van den Berg, H. Storm en J.W. Smit. Linksverschuiving zonder microscoop. Ned Tijdschr Klin Chem 1995: 20: 91-93 ( PDF).
 • J.W. Janssen. Kwaliteitscontrole op afstand. Ned Tijdschr Klin Chem 1995: 20: 94-96 ( PDF).
 • J.D.E. van Suijlen, J. de Lijster de Raadt en A.W. van Toorenenbergen. Evaluatie van het ALK Magic Lite SQ allergiesysteem. Ned Tijdschr Klin Chem 1995: 20: 96-103 ( PDF).
 • Posterabstracts. Ned Tijdschr Klin Chem 1995: 20: 104-127 ( PDF).
 • J. van Pelt en J.M.H. Velmans. De standaardisatie van de PSA-bepaling. Ned Tijdschr Klin Chem 1995: 20: 128 ( PDF).

Mei 1995

 • M. de Metz. Symposium Externe Kwaliteitsbewaking Hemocytometrie: Inleiding. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 138 ( PDF).
 • H. Steigstra. Landelijke hemocytometrie enquête, presentatie en statistiek. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 141-146 ( PDF).
 • J. de Jongh-Leuvenink, F.J.L.M. Haas, J.W. Smit, J.J.C.M. van de Leur, A. Denissen en C.A.J.M. van Dongen. Vergelijking van regionale en landelijke rondzending. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 147-150 ( PDF).
 • F.J.L.M. Haas. Gestabiliseerd controlemateriaal. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 151-156 ( PDF).
 • W. Goossens en A. van Orshoven. Tijd- en anticoagulantia-gebonden effecten in de hemocytometrie. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 156-159 ( PDF).
 • J.M.W.A. van Gend en J. van Pelt. Het Limburgse regionale programma voor kwaliteitsbewaking van hemocytometrie en drie- en vijfpopulatie-differentiatie. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 159-161 ( PDF).
 • D.W. Swinkels, J.L. Willems en B.A. van Dijk. Acute hemolyse door koude-agglutininen: een vorm van immuungemedieerde hemolytische anemie veroorzaakt door auto-antistoffen. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 162-166 ( PDF).
 • D.W. Swinkels en J.R.M. Wentink. Acute auto-immuun hemolytische anemie veroorzaakt door koude-agglutininen: een bloedklonterend ziektebeeld. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 167-170 ( PDF).
 • A.C. Booij en A.A.M. Ermens. Van C en D naar G: een serologische dissonant? Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 171-172 ( PDF).
 • R.A. Wevers, J.G.N. de Jong, R.B.H. Schutgens, R.J.A. Wanders. Een opvallend laag serum cholesterol: het Smith Lemli Opitz syndroom. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 181 ( PDF).

Juli 1995

 • P. van 't Sant, E.A.M. Verbruggen en A.W. Pennings. Vergelijking van twee systemen voor de bepaling van specifiek IgE in relatie tot klinische bevindingen. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 188-192 ( PDF).
 • M.H. de Keijzer en E.S.G. Stroes. Glomerulaire en tubulaire proteïnurie. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 193-198 ( PDF).
 • J.D. Oosting. Klinisch chemische aspecten van parenterale voeding. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 198-202 ( PDF).
 • C. van der Heiden , J. Bootsma, E.M. Smit, R. Oosterom, F.P.A.M.N. Peters, J.H.M. Souverijn, L.W.J.J.M. Westerhuis. Enzymologie en temperatuur: een Siamese tweeling. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 203-206 ( PDF).
 • M.H. de Keijzer, G.D. Kant, F.A.J.T.M. van den Bergh en I. Vermes. Enige ervaringen met de bepaling van koolhydraatdeficiënt transferrine in serum. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 207-208 ( PDF).
 • J.H. van Roijen, J.T.M. Vreeburg, M.W. Kluit, F. Pierik, G.R. Dohle en R.F.A. Weber. Standaardisatie van semen-analyse. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 209-212 ( PDF).
 • J.D. Oosting, F.J. Visser en A.P.M. Schellekens. Bepalingen met de ACS: 180™ direct uit de bloedafnamebuis. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 212-216 ( PDF).
 • J.C.J.M. Swaanenburg, E.S.J.M. de Bont en W.H.J. van Luyk. Een zeldzaam voorkomende vorm van sterk verhoogde alkalische fosfatase activiteit. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 217-218 ( PDF).
 • C.M.G. Thomas. Tumor markers: current status and future trends. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 219-220 ( PDF).
 • Uit de Vereniging. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 221-224 ( PDF).
 • C.P. Modder, D.J. van Rhenen. Preventie immunisatie door c, E en K. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 225 (PDF).
 • L. Dorland. Biochemische diagnostiek bij het Smith Lemli Opitz syndroom. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 225 (PDF).
 • Laboratoriummanagement op weg naar het jaar 2000 (PAOKC cursus klinische chemie 23 maart 1995 Deventer). Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 226-227 ( PDF).

September 1995

 • F.A.J. Muskiet en B. Dorhout. Manipulatie van tumorcelkinetiek met polyamine synthese-remmers. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 233-238 ( PDF).
 • M. Volmer, B.G. Wolthers, F.A.J. Muskiet en W. van der Slik. Een drietal voorbeelden waarbij chemometrie als hulpmiddel voorde evaluatie van klinisch-chemische en hematologische gegevens wordt gebruikt. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 239-245 ( PDF).
 • J.L.S. Dols. Communicatie in de gezondheidszorg in de negentiger jaren. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 246-249 ( PDF).
 • C.J.A. Doelman, P. van 't Sant en D.W. Swinkels. Inventarisatie van de opleiding tot klinisch chemicus en arts klinische chemie. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 249-252 ( PDF).
 • R.A. Wevers, H. Baadenhuijsen en H.M.J. Goldschmidt. PAOKC: Dutch lectures in clinical chemistry in Prague 1995. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 253-255 ( PDF).
 • Jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 256-268 ( PDF).
 • R.T.P. Jansen en H.A. Verbrugh. Klinische Chemie én Medische Microbiologie. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 269 ( PDF).

November 1995

 • J.A. Lenstra. DNA-amplificatie en de analyse van gendefecten. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 276-281 ( PDF).
 • M. Fröhlich. Symposium Mammary carcinoma and tumormarkers: State of the art. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 282 ( PDF).
 • A.L.M. Verbeek. Breast cancerepidemiology and screening in the Netherlands. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 282-285 ( PDF).
 • J.A. van Dongen. Surgical management in operable breast cancer: DCIS, breast conservation and approach of the axilla; state of the art 1995. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 285-288 ( PDF).
 • J.W. Baars, S. Rodenhuis, E. van der Wall and J.H. Schornagel. High dose chemotherapy in breast cancer reviewed. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 288-293 ( PDF).
 • J. Hilkens, J. Wesseling, H.L. Vos, J. Storm, M. Boer, S.W. van der Valk and M.C.E. Maas. Episialin / CA15-3: its structure and involvement in breast cancer progression. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 293-298 ( PDF).
 • C.M.G. Thomas. Application of tumourmarkers in mammary carcinoma. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 298-300 ( PDF).
 • J.M.G. Bonfrer. Measurement of episialin, a breast carcinoma-associated antigen. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 301-304 ( PDF).
 • M.A. Blankenstein. Biochemical assessment of tissue prognostic factors in breast cancer. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 305-311 ( PDF).
 • J. ten Kate. Molecular biological tools in the diagnosis and prognosis of mammary carcinoma. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 311-313 ( PDF).
 • Verslagen (Rapport Projectgroep Milieuhygiëne NVKC; 47e Annual Meeting van de AACC in Annaheim CA van 16 t/m 20 juli 1995; Laboratory Medicine 1995). Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 314-320 ( PDF).
 • M.H. de Keijzer, F.A.J.T.M. van den Bergh, I. Vermes. Enige ervaringen met de bepaling van koolhy- draatdeficiënt transferrine in serum. Ned Tijdschr Klin Chem 1995; 20: 321-323 ( PDF).