Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


SIDN subsidie voor Labchain

Het pilotproject Labchain van dr. Steven Meex (MUMC) en Norbert Schmidt (ddq.nl)  heeft een pioniersubsidie van het SIDNfonds verworven. Door middel van zgn. blockchain technologie worden ziekenhuislaboratoria digitaal aan elkaar verbonden waardoor zij patïentgegevens veilig en decentraal kunnen uitwisselen, te beginnen met laboratoriumuitslagen. Uiteindelijk doel is een platform te bieden voor het veiliger communiceren van elektronische patiëntgegevens.

Categorie: 
NVKC Nieuws