Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Puntenwaardering

Van kracht per 1 juni 2017

Categorie

Activiteit

Waardering

Totalen

       

A

Geaccrediteerde nascholing onder auspiciën NVKC, overige geaccrediteerde workshops/cursussen e.a. wetenschappelijke
bijeenkomsten, auditortrainingen, e-learning/NTVG-CME

zie activiteitenagenda; 1 pt per uur; max. 6 punten per dag

minimaal 150 pt. per 5 jaar*

gemiddeld 40 pt. per jaar, maximaal 100 pt per jaar

Meerdaagse congressen, aaneengesloten dagen Max. 24 punten per congres
Meerdaagse cursussen niet aaneengesloten (nieuw) Max 40 punten per kalenderjaar; ingaande datum van scholing
       

B

Individuele activiteiten

Per item

maximaal 50 punten per 5 jaar*

     
 

Wetenschappelijke activiteiten

per item

 

peer reviewed artikel (dit geldt ook voor publicaties in het NTKC!) 1e auteur (was 20)

10 punten

 

peer reviewed artikel 2e en laatste auteur (was 10)

5 punten

 

peer reviewed artikel overige co-auteur (was 5)

2 punten

 

voordracht op door NVKC geaccrediteerde bijeenkomst (was 5)

3 punten

 

richtlijn ontwikkelen

10 punten; datum autorisatie telt

 

proefschrift

40 punten, datum promotie telt

       
 

Totaal

 

A + B minimaal 200 pt. per 5 jaar**

* Voor herregistratie in een aandachtsgebied geldt dat tenminste 50% van het aantal punten in de categorieën A en B gezamenlijk in het aandachtsgebied dienen te zijn behaald.

** Indien de laboratoriumspecialist klinische chemie na vijf jaar niet volledig aan  de herregistratie-eisen voldoet, kan de Registratiecommissie de inschrijving eenmalig voor een beperkte periode hernieuwen teneinde hem alsnog in de gelegenheid te stellen aan de eisen te voldoen (zie hiervoor het Registratiereglement).