Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Wie Doet Wat Database 3.0

Speciële bepalingen uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria in Nederland.

Zoek op bepalingnaam of LOINC-code:
Gehele lijst  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

96 bepalingen gevonden die voldoen aan 'Isala' | DIenstverleningsovereenkomst

5-Hydroxyindolacetaat [mol/tijd] in 24-uurs urineUrine
ACTH [massa/volume] in plasmaEDTA-plasma
Aldosteron [mol/​tijd] in 24-uurs urine24-uurs urine
Aldosteron [mol/​volume] in serum of plasma Serum of EDTA-plasma
Alfa-thalassemie gendeletie panel [aanwezigheid] in bloed m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA volbloed
Angiotensine converting enzyme [enzymatische activiteit/​volume] in serum of plasmaserum
Anti Mullerse hormoon [massa/volume] in serum of plasmaHeparine plasma of serum
Beta-2 transferrine panel - serum of plasma en liquor cerebrospinalisLiquor + serum
Beta-2-glycoproteïne 1 As.IgG & IgM panelSerum of citraatplasma
Beta-2-microglobuline [massa/​volume] in serumSerum (Heparine plasma is ook mogelijk)
Boompollen allergenen mix 9 (Els+Ruwe berk+Hazelaar+Eik+Wilg) IgE As [eenheden/volume] in serumSerum of heparineplasma
BRAF gen p.V600E [aanwezigheid] in bloed en weefsel met moleculair genetische methodeBeenmerg
BRAF gen p.V600E [aanwezigheid] in bloed en weefsel met moleculair genetische methodePerifeer bloed
C-peptide [mol/​volume] in serum of plasma Serum
Calcidiol [mol/volume] in serum of plasmaHeparine plasma, EDTA plasma of serum
Calprotectine [massa/​massa] in feces Feces
CALR gen exon 9 mutaties [Identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. een moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA bloed
Cardiolipine IgG & IgM As panel in serumSerum, citraat- of heparineplasma
CCND1 gen overexpressie [aanwezigheid] in beenmerg m.b.v. moleculair genetische methodeBeenmerg
CCND1 gen overexpressie [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodePerifeer bloed
CD3+​CD4+​ (T4 helper) cellen/​CD3+​CD8+​ (T8 suppressor cellen) cellen [# ratio] in bloedHeparinebloed
CEBPA gen gevonden mutaties [identificatie] in beenmerg m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagBeenmerg
CEBPA gen gevonden mutaties [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagPerifeer bloed
CFTR genmutatie-analyse in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Tekstuele uitslagEDTA bloed
Cyclisch citrulline peptide As [eenheden/​volume] in serum m.b.v. immunoassaySerum
CYP2C19 genmutatie-analyse [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA bloed
CYP2D6 genmutatie-analyse [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA bloed
Dehydro-epi-androsteronsulfaat [mol/volume] in serum of plasmaSerum
Endomysium IgA As [aanwezigheid] in serum m.b.v. immunofluorescentieSerum
Europese huisstofmijt IgE As [eenheden/​volume] in serumSerum of heparineplasma
Extraheerbare nucleaire As [aanwezigheid] in serumSerum
F2 gen c.20210G>A [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA bloed
F5 gen p.R506Q [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA bloed
Glomerulaire basaalmembraan IgG As [eenheden/volume] in serum m.b.v. immunoassaySerum
Graspollen allergenen mix 3 (Gewoon reukgras+Engels raaigras+Timoteegras+Rogge+Gestreepte witbol) IgE As [eenheden/volume] in serumSerum of heparineplasma
Groeihormoon [eenheden/volume] in serum of plasmaSerum
HC gen herrangschikking [aanwezigheid] in beenmerg m.b.v. moleculair genetische methodeBeenmerg
HC gen herrangschikking [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodePerifeer bloed of ander materiaal
Hemoglobine A1c/hemoglobine.totaal in bloed m.b.v. IFCC protocolEDTA volbloed
Hemoglobine electroforese panel in bloedEDTA volbloed
HFE genmutaties [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA volbloed
HLA typering voor coeliakie panel in bloed m.b.v. moleculaire genetische methodePerifeer bloed
HLA-B*57:01 [aanwezigheid]Perifeer bloed
HLA-B27 [aanwezigheid] m.b.v. probe & target amplificatiemethodeEDTA bloed
Homocyst(e)ine in serum of plasma - 6 uur na methioninebelastingEDTA plasma
Homocyst(e)ine nuchterEDTA plasma
Hondenroos IgE As [eenheden/​volume] in serumSerum of heparineplasma
IgVH genmutatie analyse in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode Tekstuele uitslagPerifeer bloed, beenmerg en/of ander materiaal
Immunofenotypering in beenmergEDTA Beenmerg. Voor ander materiaal graag contact opnemen met de contactpersoon.
Immunofenotypering in bloedEDTA bloed
Immunoglobuline lichte ketens.vrij - panel in serumSerum
Insulin-like growth factor-I [mol/volume] in serum of plasmaSerum
Insuline [eenheden/​volume] in serum of plasma Serum
Inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusie transcript [aanwezigheid] in beenmerg m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslag.Beenmerg
Inv(16)(p13.1;q22.1)(MYH11,CBFB) fusie transcript [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodePerifeer bloed
JAK2 exon 12 gevonden genmutaties [identificatie] analyse in bloed of weefsel. Nominale uitslagEDTA bloed
JAK2 gen p.V617F [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA bloed
Kattenroos IgE As [eenheden/​volume] in serumSerum of heparineplasma
Kippenei-eiwit IgE As [eenheden/volume] in serumSerum of heparineplasma
Koemelk IgE As [eenheden/​volume] in serumSerum of heparineplasma
Koper [mol/​volume] in serum of plasma Serum
Koper [mol/tijd] in 24-uurs urine24-uurs urine
Lymfocyten subpopulaties T-cellen & B-cellen & NK-cellen panel in bloed m.b.v.flowcytometrieHeparinebloed
Metanefrine, normetanefrine, 3-methoxytyramine & kreatinine panel - urine2 x 24u-urine
MPL gen p.Trp515Leu+Trp515Lys [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA bloed en/of beenmerg
MTHFR gen c.677C>T [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA bloed
Myeloperoxidase As [eenheden/​volume] in serum m.b.v. immunoassaySerum
Neutrofiele cytoplasmatische As [aanwezigheid] in serum m.b.v. immuunfluorescentieSerum
NPM1 gen mutaties gevonden [identificatie] in beenmerg m.b.v. moleculair genetische methode, nominaalBeenmerg
NPM1 gen mutaties gevonden [identificatie] in bloed of weesfel m.b.v. moleculair genetische methode, nominaalPerifeer bloed
Pancreas elastase [massa/​massa] in feces Feces
Proteïnase 3 As [eenheden/volume] in serum m.b.v. immunoassaySerum
Pyridoxaal-5-fosfaat [mol/volume] in bloedEDTA of heparine-volbloed
Renine [massa/​volume] in plasma EDTA-plasma
Schimmel allergenen mix Phadia MX1 (Alternaria alternata+Aspergillus fumigatus+Cladosporium herbarum+Penicillium notatum) IgE As [eenheden/volume] in serum m.b.v. multidiskSerum of heparineplasma
SERPINA1 genmutatie-analyse [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA bloed
Sojaboon IgE As [eenheden/volume] in serumSerum of heparineplasma
Steenanalyse panel(Delen van) steen
STS gendeletie [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA bloed
t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) fusie transcript [aanwezigheid] in beenmerg m.b.v. moleculair genetische methodBeenmerg
t(15;17)(q24.1;q21.1)(PML,RARA) fusie transcript [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodePerifeer bloed
t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusie transcript [aanwezigheid] in beenmerg m.b.v. moleculair genetische methodeBeenmerg
t(8;21)(q22;q22.3)(RUNX1T1,RUNX1) fusie transcript [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodePerifeer bloed
t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusie transcript [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA bloed
t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusie transcript [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagPerifeer bloed
t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusie transcript [identificatie] in beenmerg m.b.v. moleculair genetische methode, tekstueelBeenmerg
t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) fusie transcript [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Tekstuele uitslagEDTA bloed
TCR Gamma gen genherschikking [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodePerifeer bloed, beenmerg en/of ander materiaal
Thiaminepyrofosfaat [mol/volume] in bloedEDTA of heparine volbloed
Thyreoglobuline As [eenheden/​volume] in serum m.b.v. immunoassaySerum
Thyroïdperoxidase As [eenheden/volume] in serum of plasma m.b.v. immunoassaySerum
Thyroïdstimulerend hormoon receptor As [eenheden/volume] in serum m.b.v immunoassaySerum
Tissue transglutaminase IgA As [eenheden/volume] in serum m.b.v. immunoassaySerum
TPMT genmutatie-analyse in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Tekstuele uitslagEDTA bloed
Transferrine.koolhydraatdeficient/transferrine.totaal in serum of plasmaSerum
Zink [mol/​volume] in serum of plasmaSerum

 


Vragen over de database kunt u richten aan Dirk Bakkeren.