Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Wie Doet Wat Database 3.0

Speciële bepalingen uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria in Nederland.

Zoek op bepalingnaam of LOINC-code:
Gehele lijst  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

28 bepalingen gevonden die voldoen aan 'Sint Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein' | DIenstverleningsovereenkomst

ACE gevonden genmutaties [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
Alfa-thalassemie gendeletie panel [aanwezigheid] in bloed m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
Angiotensine converting enzyme [enzymatische activiteit/​volume] in serum of plasmaLi-hep plasma
Beta-thalassemie volledige genmutatie-analyse in bloed of weefsel m.b.v.moleculair genetische methode Tekstuele uitslagEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
CALR gen exon 9 mutaties [Identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. een moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
CFTR genmutatie-analyse in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Tekstuele uitslagEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
Chemokine (C-C) motif ligand 18 [massa/volume] in serumserum
Clara cell protein 16 [massa/volume] in serumserum
EGFR gen c.2369C>T gemetenl/normaal in plasma celvrij DNA m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
EGFR gen c.2573T>G mutatie [kwantitatief] in bloedEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
EGFR gen Exon 19 deletie mutaties [kwantitatief] in bloedEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
F2 gen c.20210G>A [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
F5 gen p.R506Q [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
HFE genmutatie-analyse in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Tekstuele uitslagEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
JAK2 gen p.V617F [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
KRAS gen c.34G>C mutatie [kwantitatief] in plasma.fcDNAEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
KRAS gen c.34G>T mutatie [kwantitatief] in bloedEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
KRAS gen c.35G>A mutatie [kwantitatief] in bloedEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
KRAS gen c.35G>A mutatie [kwantitatief] in plasma.fcDNAEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
KRAS gen c.35G>C mutatie [kwantitatief] in bloedEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
KRAS gen c.35G>T mutatie [kwantitatief] in bloedEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
KRAS gen G12X screening in plasma.fcDNAEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
LCT gevonden genmutaties [type] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA-volbloed (SCTID: 445295009)
Mucin-like carcinoma associated Ag [eenheden/​volume] in serum of plasmaSerum
PON1 gene.c.575A>G [aanwezigheid] in bloed of weefselEDTA volbloed
SERPINA1 genmutatie-analyse [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA volbloed (SCTID: 445295009)
Surfactant pulmonair-geassocieerd proteine D [massa/volume] in serumserum
YKL-40 [massa/​volume] in serumserum

 


Vragen over de database kunt u richten aan Dirk Bakkeren.