Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Wie Doet Wat Database 3.0

Speciële bepalingen uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria in Nederland.

Zoek op bepalingnaam of LOINC-code:
Gehele lijst  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

52 bepalingen gevonden die voldoen aan 'Jeroen Bosch Ziekenhuis' | DIenstverleningsovereenkomst

Alfa-1-antitrypsine [massa/volume] in serum of plasmaserum
Alfa-thalassemie gendeletie panel [aanwezigheid] in bloed m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA bloed
Aluminium [mol/volume] in serum of plasmaSerum
Calprotectine [massa/​massa] in feces feces
CALR gen exon 9 mutaties [Identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. een moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA bloed
Cardiolipine IgG As [aanwezigheid] in serumCitraat plasma
Cardiolipine IgG As [aanwezigheid] in serum m.b.v. immunoassayCitraat plasma
Complement activiteit alternatieve route gemeten/normaal in serumserum
Complement activiteit klassieke route gemeten/normaal in serumserum
Complement activiteit lectine route gemeten/normaal in serumserum
Complement C3 [massa/​volume] in serum of plasma Serum
Complement C4 [massa/​volume] in serum of plasmaSerum
Cortisol.vrij [mol/tijd] in 24-uurs urineurine 24 uurs
Cyclisch citrulline peptide IgG As [eenheden/​volume] in serumserum of plasma
CYP2C19 genmutatie-analyse in bloed m.b.v. moleculair genetische methode. Tekstuele uitslagEDTA bloed
CYP2C9 genmutatie-analyse [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA bloed
CYP2D6 genmutatie-analyse in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Tekstuele uitslagEDTA bloed
DPYD2A genmutatie-analyse [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeBloed
Erytrocyten.foetaal/100 erytrocyten [verhouding] in bloed d.m.v. flowcytometrieEDTA bloed
F2 gen c.20210G>A [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA bloed
F5 gevonden genmutaties [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA bloed
Factor IX activiteit gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestCitraat plasma
Factor V activiteit gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestCitraat plasma
Factor VII activiteit gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestCitraat plasma
Factor VIII activiteit gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestCitraat plasma
Factor X activiteit gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestCitraat plasma
Factor XI activiteit gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestCitraat plasma
Factor XII activiteit gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestCitraat plasma
Geactiveerd proteïne C resistentie [tijd ratio] in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestCitraat plasma
Hemoglobine electroforese panel in bloed2 x EDTA-bloed
HFE genmutaties [identificatie] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA bloed
HLA-B27 [aanwezigheid] m.b.v. probe & target amplificatiemethodeEDTA bloed
IgG subklassen panel [massa/volume] - serumSerum
Immunoglobuline lichte ketens.vrij - panel in serumserum
JAK2 gen p.V617F [aanwezigheid] in beenmerg m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA beenmerg
JAK2 gen p.V617F [aanwezigheid] in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methodeEDTA volbloed
Koper [mol/​volume] in serum of plasma Serum
Koper [mol/tijd] in 24-uurs urine24 uurs urine
Lupus anticoagulant [interpretatie] in plaatjesarm plasmaCitraat plasma
Lymfocyten subpopulaties T-cellen & B-cellen & NK-cellen panel in bloed m.b.v.flowcytometrieLi-heparine en EDTA bloed
Magnesium [aanwezigheid] in steenNierstenen in zijn geheel opsturen
Methylmalonaat [mol/​volume] in serum of plasmaserum, plasma (EDTA, heparine)
Proteïne C gemeten/​normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een chromogene methodeCitraat plasma
Proteïne C gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestCitraat plasma
Protrombine activiteit gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een stollingstestCitraat plasma
Selectiviteits index IgG-transferrine [relatieve ratio] in serum en urineSerum en urine (losse portie of 24 uur)
Steenanalyse panelDroge niersteen
t(9;22)(q34.1;q11)(ABL1,BCR) b2a2 fusie transcript [aanwezigheid] in beenmerg m.b.v. moleculair genetische methode. Nominale uitslagEDTA bloed of beenmerg
TPMT genmutatie-analyse in bloed of weefsel m.b.v. moleculair genetische methode. Tekstuele uitslagEDTA bloed
von Willebrand factor (vWf) Ag gemeten/​normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een immunologische methodeCitraat plasma
Zink [mol/​volume] in 24-uurs urine Urine
Zink [mol/​volume] in serum of plasmaSerum

 


Vragen over de database kunt u richten aan Dirk Bakkeren.