Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Glucosemetercontrole

Het is van groot belang dat bloedglucosemeters die worden gebruikt in settings buiten het ziekenhuis, zoals in de huisartsenpraktijk, in de openbare apotheek of door de verloskundige,  regelmatig worden gecontroleerd op betrouwbaarheid. Laat deze controle doen door een geaccrediteerd laboratorium bij u in de buurt. Dit geldt overigens voor alle testen die niet in en door het laboratorium worden uitgevoerd en het gaat verder dan alleen maar controle met controlemonsters; het betekent ook aandacht voor bediening van de apparatuur, testprocedures door de gebruiker, onderhoud, controle en opslag van materialen, ook die 'in de dokterstas', registreren van en handelen bij foutmeldingen, aflezen van testresultaten en  interpretatie van testuitslagen.
Op deze pagina een overzicht van laboratoria die deze service bieden.