Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Professional

Zeventig procent van de medische beslissingen is gebaseerd op de uitslag van laboratoriumonderzoek.

Testen worden gebruikt om ziektes aan te tonen, of juist uit te sluiten, en om het effect van een therapie te meten. Dankzij meer kennis over het ontstaan en beloop van ziekten en dankzij de ontwikkeling van nieuwe technieken, kunnen met behulp van laboratoriumonderzoek ziektes vroeger worden opgespoord en daardoor eerder en beter worden behandeld.

Ook kan met de nieuwe generatie testen steeds vaker worden voorspeld of en hoe een patiënt op een bepaald geneesmiddel zal reageren. Op deze manier kunnen patiënten(groepen) worden geselecteerd en dragen deze laboratoriumtests bij aan doelmatiger geneesmiddelengebruik.

Met effectief en doelgericht gebruik van laboratoriumonderzoek kan het zorgproces worden verbeterd. Meer gezondheid staat daarbij voorop, maar in de zin van minder kosten kunnen er ook verbeteringen worden bereikt.

Als in het begin van het zorgproces de juiste keuzes worden gemaakt, kan de patiënt eerder, beter en gerichter worden geholpen.