Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Position paper ‘Diagnostiek: koersbepalend’

De medisch specialist en de huisarts hebben informatie van diagnostisch onderzoek nodig voor het stellen van een diagnose, de uitsluiting van een aandoening, voor het bepalen van de juiste behandeling en om de behandeling te monitoren. Diagnostisch onderzoek bepaalt in grote mate de aard en omvang van de zorg voor de patiënt. In de positionpaper Diagnostiek: koersbepalend. De schakel tussen de lijnen voor de best passende zorg staat beschreven hoe de juiste inzet van diagnostiek op de juiste plaats en op het juiste moment kan bijdragen aan passende zorg.

De kernboodschap van dit document is dat de juiste inzet van diagnostiek zowel koersbepalend is voor de individuele patiënt en verwijzer als voor het opvangen van de veranderende en toenemende zorgvraag. Diagnostiek vormt de basis voor het bepalen van de best passende zorg. Om deze meerwaarde te kunnen inzetten is het noodzakelijk dat de diagnostische professionals en hun diagnostische faciliteiten goed zijn ingebed in het zorgnetwerk rondom de patiënt, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Diagnostiek is ook de schakel tussen de lijnen in de zorg. Met regionale diagnostieknetwerken kan een continuüm van diagnostische zorg voor de patiënt gerealiseerd worden. Die patiënt beweegt zich immers ook over de lijnen heen en is niet strikt ‘eerstelijns patiënt’ of ‘tweedelijns patiënt’.

De positionpaper is opgesteld door de volgende wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten: Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG), Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).

Lees hier de positionpaper.

Categorie: 
NVKC Nieuws