Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Registratie en herregistratie

Registratie

Op basis van het getuigschrift dat wordt verstrekt na het succesvol afronden van de opleiding vraagt een kandidaat inschrijving in het Kwaliteitsregister van de NVKC aan. Na registratie dient een Laboratoriumspecialist klinische chemie zich elke vijf jaar opnieuw te laten registreren.

Herregistratie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient een Laboratoriumspecialist over de voorafgaande 5 jaar

  • in voldoende mate door de beroepsgroep geaccrediteerde na- en bijscholing te hebben gevolgd: minimaal 200 uren daadwerkelijke nascholing gelijkelijk verdeeld over de 5 jaren
  • tenminste gemiddeld 16 uur per week daadwerkelijk het vak te hebben uitgeoefend
  • deel te hebben genomen aan de kwaliteitsvisitatie door de NVKC van de vakgroep klinische chemie binnen de instelling
  • deel te hebben genomen aan het binnen de instelling bestaande systeem voor IFMS/GFMS/anderszins evaluatie van het professioneel functioneren (m.i.v. 1-5-2020).
  • één (of indien van toepassing meerdere) werkgeversverklaring(en) te uploaden. (een modelwerkgeversverklaring vindt u bij de handleidingen en binnen de PE-online omgeving tijdens de aanvraag).

De Laboratoriumspecialist houdt hiertoe een persoonlijk dossier bij in het systeem PE-online:

Geaccrediteerde Nascholing

Relevante documenten en commissies