Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Aanvraagformulier accreditatie nascholing


Alléén voor aanbieders van nascholing. Gebruik het ledenformulier als u als NVKC-lid accreditatie achteraf aan wilt vragen. Vanaf november 2019 loopt het gehele herregistratieproces via PE-online. Voor aanbieders van nascholing geldt dit al vanaf 17 juni a.s. Lees daarover hier meer

*) verplicht invullen!

Contactgegevens aanbieder van de nascholingActiviteit

Wordt vermeld op de factuur

Upload hier het definitieve volledige programma incl. tijdslots voor de verschillende onderdelen; aan voorlopige of globale programma's worden geen punten toegekend!


 

Voorwaarden

  • Uitsluitend voor aan NVKC gelieerde non-profit organisaties is het aanvragen van accreditatiepunten kosteloos. Overige organisaties betalen een tarief van €200,- ; een factuur wordt u toegezonden. Accreditatie wordt pas verleend als de betaling is ontvangen.
  • Accreditatie dient minimaal 4 weken voordat de nascholingsactiviteit plaats vindt te worden aangevraagd.
  • Uit het programma moet duidelijk worden welke onderwerpen besproken worden en wie de sprekers zijn (kwalificaties en huidige functie / beroep).
  • Accreditatie wordt uitsluitend verleend voor het netto aantal uren nascholing, excl. pauzes, entertainment e.d.
  • Activiteiten die als primair doel hebben om een firma en/of haar producten te promoten komen niet voor accreditatie in aanmerking. Dit geldt ook voor gebruikerstrainingen.
  • Aanvrager verklaart dat door de NVKC Commissie Accreditatie van nascholing aangewezen visitatoren (delen) van de scholingsactiviteit na tijdige aanmelding kunnen bijwonen, en dat desgevraagd de evaluatiegegevens voor inzage aan de Cie. beschikbaar worden gesteld.
  • Om voor accreditatie in aanmerking te komen dient u na afloop van de scholing een bewijs van deelname op naam te verstrekken. Tevens dient u een presentielijst bij te houden. Deze presentielijst dient u 6 jaar te bewaren voor eventuele toekomstige referentie.

Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens ten behoeve van deze aanvraag. Zie Privacybeleid.