Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NVKC Richtlijn wordt EFLM Opinion

In april 2016 heeft de ALV de Richtlijn Validatie en verificatie van onderzoeksprocedures in medische laboratoria vastgesteld.
Op verzoek van de EFLM is die richtlijn in het Engels vertaald en door de NVKC toegevoegd aan een Europese database klinisch chemische richtlijnen. Vanwege de grote belangstelling voor dit soort werk heeft de EFLM werkgroep accreditatie en ISO (WG-A/ISO) een opinion paper gepubliceerd gebaseerd op onze NVKC richtlijn. Om draagvlak te vinden bij andere landen zijn er wat kleine aanpassingen geïntroduceerd, maar de Nederlandse richtlijn blijft herkenbaar als fundament voor deze paper. We zijn dan ook trots dat ‘onze ‘richtlijn nu formeel de status heeft van EFLM opinion en als zodanig is gepubliceerd in CCLM met Nederlandse auteurs op eerste, tweede en laatste plaats.

Categorie: 
NVKC Nieuws