Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 68 Homocysteine, osteoporosis and fractures
Onderzoekslijn Homocysteine en een-koolstofmetabolisme
Omschrijving In dit onderzoek gaan we na of hyperhomocysteinemie een risicofactor is voor osteoporosis en fracturen. Hierin wordt ook gekeken naar de pathofysiologie achter deze relatie.
Projectleider Prof. dr. R.(Robert) de Jonge
Instituut Erasmus MC Rotterdam
Trefwoorden
Status Lopend
Periode 1-2003 - 1-2025
Partners
Medewerkers
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties