Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 41 Standaardisatie van cardiale merkers
Onderzoekslijn Calibratie 2000
Omschrijving De analytische kwaliteit van NT-proBNP, BNP, cTnT en cTnI bepalingen in Nederland is recentelijk in SKML verband geëvalueerd. De analytische kwaliteit werd getest met reguliere kwaliteitscontrolematerialen. De niet eenduidig te interpreteren uitkomsten nopen tot een structurele en multidisciplinaire aanpak van het project waarbij karakterisatie van de cardiale merkers essentieel is voor het kunnen interpreteren van de data. Een integrale aanpak wordt voorgestaan met als doel het ontwikkelen van eenduidig gekarakteriseerde, commuteerbare kwaliteitscontrolematerialen waaraan referentiewaarden zijn toegekend.
Projectleider Prof.dr. C.M.(Christa) Cobbaert
Instituut Resultlaboratorium BV locatie Amphia Ziekenhuis Breda
Trefwoorden NT proBNP; BNP; cTnT; cTnI; standaardisatie; juistheidverificatie
Status Te starten
Periode 3-2006 - 1-2008
Partners .
Medewerkers
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties