Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 345 Cortisol levels in acute stress situaties: inzet van virtual reality training als voorbereiding op een groot evenement
Onderzoekslijn Cortisol Levels in AcUte Stress situations (CLAUS)
Omschrijving Experimentele onderzoeksvraag met een kwalitatief element
Op welke wijze verandert het oriënteren en navigeren van politieagenten op een evenemententerrein na kennisname van de spatiale elementen in een virtuele omgeving?
Deelvragen
1. Welk effect heeft de conditie op de fysieke verplaatsing op het evenemententerrein?
2. Welk effect heeft de conditie op de (stress) toestand na aankomst op een opgegeven locatie op het evenemententerrein?
Condities
between subject design: alle proefpersonen doorlopen één conditie:
1. Plegen van kaartstudie van het evenemententerrein.
2. Kennisnemen van het evenemententerrein in een virtuele omgeving (middel VR-bril)
Projectleider Dr.ing. M.P.G.(Math) Leers
Instituut Zuyderland locatie Brunssum Brunssum
Trefwoorden VR bril
Status Lopend
Periode 6-2019 - 1-2025
Partners MUMC+: prof.dr. W. van Mook (internist-intensivist)
UM Economie faculteit: prof.dr. P. v.d. Bossche (gedragswetenschapper)
UM Rechtenfaculteit: prof. dr. W. Duijst (forensisch geneeskundige)
Medewerkers drs. M. Smeets, Ph.D. student
J. Sieben, politiekundige i.o.
X. Schiffelers, politiekundige i.o.
N. Oudejans,. politiekundige i.o.
A. Smit, lector Politieacademie Apeldoorn
D. Bavelaar, medische dienst Politie Nederland
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties Geen publicaties gevonden.