Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 344 Cortisol levels in acute stress-situaties: een onderzoek bij first-rasponders in a real life situatie
Onderzoekslijn Cortisol Levels in AcUte Stress situations (CLAUS)
Omschrijving Rationale: Cortisol is een van de stress-hormonen. Hiervan is bekend dat het tijdens stress-situaties stijgt. Hoge cortisol-spiegels kunnen tot vervelende gevolgen leiden waardoor mensen kunnen blokkeren en zelfs lichamelijke schade kunnen oplopen tijdens stress-situaties. Uit eerder onderzoek is bekend dat sommige beroepsgroepen doordat ze getraind zijn beter met bepaalde stress-situaties om kunnen gaan. Hierdoor ervaren zij minder last en kunnen daardoor beter functioneren.
Doelstelling : Het doel van deze studie is om in diverse beroepsgroepen de mate van stress te meten aan de hand van cortisol-spiegels, en om te zien hoe de stresshormonen in de tijd stijgen bij en na rampsituaties. Daarnaast om na te gaan of er verschillen zijn in cortisol-spiegels tussen meer en minder getrainden. Studie ontwerp: Het betreft een observationele studie waarbij diverse beroepsgroepen (ambulance-verpleegkundigen, SEH-medewerkers, politie, brandweer, leger (Dienst Speciale Interventies), Huisartsen) voor vlak na en 10 uur na een stress-moment onderworpen worden aan een biochemisch onderzoek naar de aanwezigheid van stress-parameter (cortisol in speeksel. Het stress-moment wordt gekozen door de proefpersoon zelf op basis van de eigen beleving van het incident.Ter observatie neemt de proefpersoon 3x speeksel af om het verloop van de stijging van het stresshormon in beeld te brengen. Voordeel voor de individu is inzicht in eigen stresshormonentoename in stressmomenten en daar in samenwerking met huisarts sturing op te kunnen geven. Voor groepen inzicht in de totale groep.
Projectleider Dr.ing. M.P.G.(Math) Leers
Instituut Zuyderland locatie Brunssum Brunssum
Trefwoorden politie
Status Lopend
Periode 1-2019 - 1-2025
Partners MUMC+: prof.dr. W. van Mook (internist-intensivist)
UM Economische faculteit: prof. dr. P. v.d. Bossche (gedragswetenschapper)
UM Rechtenfaculteit: prof.dr. W. Duijst (forensisch geneeskundige)
Medewerkers drs. M. Smeets, Ph.D. student
J. Siebens, politiekundige i.o.
X. Schiffelers, politiekundige i.o.
H. v. Iersel, politie
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties Geen publicaties gevonden.