Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 343 Cortisol levels in acute stress situations: a validation of the test set up during a calamity control training
Onderzoekslijn Cortisol Levels in AcUte Stress situations (CLAUS)
Omschrijving Rationale: Cortisol is een van de stress-hormonen. Hiervan is bekend dat het tijdens stress-situaties stijgt. Hoge cortisol-spiegels kunnen tot vervelende gevolgen leiden waardoor mensen kunnen blokkeren en zelfs lichamelijke schade kunnen oplopen tijdens stress-situaties. Uit eerder onderzoek is bekend dat sommige beroepsgroepen doordat ze getraind zijn beter met bepaalde stress-situaties om kunnen gaan. Hierdoor ervaren zij minder last en kunnen daardoor beter functioneren.
Objective: Het doel van deze studie is om in diverse beroepsgroepen de mate van stress te meten aan de hand van cortisol-spiegels om na te gaan of een betere voorbereiding/training leidt tot minder stress op het acute moment.
Study design: Het betreft een observationele studie waarbij diverse beroepsgroepen (ambulance-verpleegkundigen, politie, brandweer, leger (dienst speciale interventies), toeschouwers voor, vlak na, 5 uur en 10 uur na een stress-moment onderworpen worden aan een biochemisch onderzoek naar de aanwezigheid van stress-parameters (cortisol, glucose, cholesterol, vetzuren) in speeksel/bloed. Als stress-moment wordt een grote rampenoefenig gekozen waarbij een terroristische aanslag wordt nagespeeld, inclusief lotus-slachtoffers, panieksituaties en daadwerkelijk in actie komen van de diverse beroepsgroepen.
Study population: Voor dit onderzoek worden maximaal 50 gezonde vrijwilligers geselecteerd uit de diverse beroepsgroepen (ambulance-verpleegkundigen, n=10, politie n= 10, brandweer n=10, leger n=10 en publiek n=10). De leeftijd van deze vrijwilligers bevindt zich tussen 18 en 64 jaar.
Intervention (if applicable): De interventie bestaat uit 3 x bloed en 4 x speeksel afnemen bij zowel deelnemers als toeschouwers van de rampenoefening.
Vanwege de geluidseffecten, de mogelijk schokkende beelden en b.v. het gebruik van geweervuur door politie en het gebruik van flitsbommen door het leger kunnen ook bij de toeschouwers de stress levels toenemen.
Main study parameters/endpoints: de belangrijkste studieparameter is de cortisol-spiegel in speeksel en bloed. Deze zal in de stress-situatie stijgen.
Projectleider Dr.ing. M.P.G.(Math) Leers
Instituut Zuyderland locatie Brunssum Brunssum
Trefwoorden first responders
Status Lopend
Periode 1-2018 - 1-2021
Partners MUMC+: prof.dr. W. van Mook (internist-intensivist)
UM Economische faculteit: prof. dr. P. v.d. Bossche (gedragswetenschapper)
UM Rechtenfaculteit: prof.dr. W. Duijst (forensisch geneeskundige)
Medewerkers drs. M. Smeets, Ph.d. student
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties