Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 341 Diagnostiek en monitoring van Patienten met een gemetastaseerd hormoonresistent prostaattumor aan de hand van de liquid biopsy
Onderzoekslijn Circulating tumor DNA in medical oncology
Omschrijving Doel van dit zorgverbeterplan is een werkbare ctDNA analyse op te zetten met eenvoudige panels die kunnen variëren naar gelang behoefte. Voor longcarcinoom is er reeds verregaand bewijs voor de bruikbaarheid van ‘liquid biopsy’ bij de keuze en evaluatie van EGFR gerichte therapie. Bij prostaatcarcinoom maar ook bij blaas-, ovarium-, en mammacarcinoom kunnen veranderingen in DNA ‘repair’ genen aangrijpingspunten bieden voor therapie. Binnen het zorgverbeterplan zal de doelgerichte moleculaire analyse in eerste instantie dan ook gericht worden op DNA ‘repair’ mutaties (waarvan klinsiche implementatie op korter termijn verwacht wordt). ‘Liquid biopsy’ procedure zal zowel getest worden in bloed als in urine om de mogelijkheden van non-invasieve diagnostiek zo groot mogelijk te maken. In de toekomst is uitbreiding mogelijk naar alle tumorsoorten waar selectie van behandeling en evaluatie op basis van een moleculair profiel aan de orde is en in allerlei lichaamsvloeistoffen. Voor het uitbouwen van ctDNA over andere tumorgroepen zullen additionele gelden beschikbaar worden gemaakt.
Projectleider Dr.ing. M.P.G.(Math) Leers
Instituut Zuyderland locatie Brunssum Brunssum
Trefwoorden mCRPC
Status Lopend
Periode 1-2019 - 1-2024
Partners Zuyderland MC: dr. R. Clarijs (patholoog) en dr. F. v.d. Berkmortel (medisch oncoloog)
MUMC+: prof.dr. E-J. Speel (KMBP)
Medewerkers B. Jongen (gespecialiseerd medisch analist)
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties Geen publicaties gevonden.