Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 340 de rol van de liquid biopsy bij de diagnostiek en monitoring van patiënten met een nietkleincellig longcarcinoom (NSCLC)
Onderzoekslijn Circulating tumor DNA in medical oncology
Omschrijving Doel van dit project is enerzijds te onderzoeken of de cobas EGFR-mutatie test van Roche als ct-DNA liquid biopsie test ingezet kan worden in de screening van NSCLC patiënten in het zorgpad van de patiënt met een niet-kleincellig longcarcinoom (diagnostiek, monitoring therapie, MRD detectie etc). Daarnaast zal in dit onderzoek voor dezelfde samples ook de concordantie, tussen de cobas EGFR-mutatie ctDNA analyse van Roche en de cobas EGFR-mutatie in weefselcoupes van de primaire tumor, onderzocht worden.

Vraag/probleemstelling:
Worden alle klinisch relevante actiegevoelige mutaties gedetecteerd in de cobas EGFR mutatie RT-PCR test van Roche, en scoort deze test minstens zo goed als de ddPCR test. Hierdoor kan eventueel met behoud van kwaliteit de ctDNA analyse ook in het Zuyderland MC uitgevoerd worden, waardoor een capaciteitsprobleem voorkomen kan worden en de doorlooptijden minimaal.
Projectleider Dr.ing. M.P.G.(Math) Leers
Instituut Zuyderland locatie Brunssum Brunssum
Trefwoorden EGFr
Status Lopend
Periode 1-2019 - 1-2024
Partners Zuyderland MC: dr. R. Clarijs (patholoog) en dr. G. Bootsma (longarts)
MUMC+: prof.dr. E-J. Speel (KMBP)
Medewerkers B. Jongen (gespecialiseerd medisch analist)
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties