Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 33 SNP analyse bij patienten met interstitiele longaandoeningen
Onderzoekslijn Biomarkers en genetica van interstitiele longaandoeningen
Omschrijving Gebaseerd op de kennis van de relatie tussen polymorfismen in o.a. de HLA regio en het fenotype van interstitiele, diffuse longaandoeningen, is het doel van dit project om de genetica van sarcoidose en andere diffuse longaandoeningen verder op te helderen.
Projectleider Dr.ir. H.J.T.(Henk) Ruven
Instituut Sint Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein Nieuwegein
Trefwoorden sarcoidosis, genotype, SNP, HLA region
Status Lopend
Periode 10-2000 - 10-2025
Partners prof. dr. J.C. Grutters, longarts, St. Antonius Ziekenhuis
dr. A. Kruit, clinical biochemist, the Ottawa Hospital, Ottawa ON, Canada
Medewerkers
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties