Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 32 Genotype-afhankelijk referentiewaarden
Onderzoekslijn Biomarkers en genetica van interstitiele longaandoeningen
Omschrijving Aan de hand van 'loepzuiver' in kaart gebrachte populaties van patienten met sarcoidose wordt getracht referentie-intervallen op basis van genetische polymorfismen vast te stellen. Naast ACE en het ACE I/D polymorfismen in sarcoidose worden andere polymorfismen voor andere analyten geidentificeerd en genotype-afhankelijk referentiewaarden vastgesteld.
Projectleider Dr.ir. H.J.T.(Henk) Ruven
Instituut Sint Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein Nieuwegein
Trefwoorden ACE, reference intervals, genotype, pneumoproteins
Status Lopend
Periode 4-2003 - 8-2007
Partners prof. dr. J.C. Grutters, longarts, St. Antonius Ziekenhuis
dr. A. Kruit, clinical biochemist, the Ottawa Hospital, Ottawa ON, Canada
Medewerkers
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties