Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 31 Gen polymorfismen bij sarcoidose met longfibrose
Onderzoekslijn Biomarkers en genetica van interstitiele longaandoeningen
Omschrijving Sarcoidose is een systemische, granulomateuze aandoening met een onbekende oorzaak. Bij een klein deel van de patienten met sarcoidose treedt fibrosering van de long op. In dit project wordt gezocht naar genetische polymorfismen die een rol spelen bij het ontstaan van fibrose.
Projectleider Dr.ir. H.J.T.(Henk) Ruven
Instituut Sint Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein Nieuwegein
Trefwoorden sarcoidosis, fibrosis, single nucleotide polymorphisms, SNP
Status Lopend
Periode 4-2003 - 4-2025
Partners prof. dr. J.C. Grutters, longarts, St. Antonius Ziekenhuis
dr. A. Kruit, clinical biochemist, the Ottawa Hospital, Ottawa ON, Canada
Medewerkers
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties