Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 291 Epigenetica van methotrexaat toxiciteit in acute leukemie
Onderzoekslijn Homocysteine en een-koolstofmetabolisme
Omschrijving
Projectleider Dr. S.G.(Sandra) Heil
Instituut Erasmus MC Rotterdam
Trefwoorden
Status Lopend
Periode 1-2015 - 12-2018
Partners Prof. Dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink, PMC Utrecht
Medewerkers N. Oosterom, promovendus
Financiering 3e Geldstroom - Subsidies, fondsen (incl. EU)

Publicaties