Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 190 Serum lipoproteinen en cel-gebonden lipoproteinen in atherosclerosis en hart- en vaatziekten.
Onderzoekslijn Atherosclerosis en hart- en vaatziekten: de rol van leukocyten activatie, lipiden en lipoproteinen.
Omschrijving Apolipoproteine B (ApoB) komt voor in het serum. Recent zijn er ook aanwijzingen voor ApoB dat gebonden is aan bloedcellen. Binnen dit project wordt de rol van lipoproteinen en cel-gebonden apoB in atherosclerosis onderzocht.
Projectleider Drs. T.L.(Tjin) Njo
Instituut Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam
Trefwoorden apoB, leukocyten, atherosclerosis, CAD
Status Lopend
Periode 1-2008 - 1-2015
Partners Klinisch Chemisch Hematologisch laboratorium., dr GJM van de Geijn, Researchcoordinator.
Diabetes en Vasculair Centrum, dr M Castro Cabezas, Vasculair specialist.
Medewerkers dr A. Alipour, arts, cardioloog i.o.
drs B. Klop, arts-onderzoeker, Diabetes en Vasculair Centrum, Sint Franciscus Gasthuis.
drs S. Bovenberg, internist-endocrinoloog
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties