Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 139 Immunosupressie bij transplantatie patienten en incidentie van (huid)kanker
Onderzoekslijn Calcineurine en immuunsuppressiva
Omschrijving De toepassing van immuunsuppressiva bij (nier)transplantatie patienten kan leiden tot ernstige neven effecten, onder andere een sterk verhoogd risico op kanker, met name huidkanker. Het gebruik van calcineurine (Cn) remmers heeft in de afgelopen decennia geleid tot een sterk verminderd risico op afstoting na transplantatie. Het monitoren van de calcineurine activiteit om de effectiviteit te bepalen van calcineurine remmers bij de individuele patient is een manier om de behandeling verder te optimaliseren. Naast calcineurine remmers worden recentelijk ook remmers van het proteine kinase, mTOR toegepast waarvoor monitoring eveneens van groot belang zijn. Het langdurig gebruik van Cn remmers leidt tot verhoogde incidentie van huidkanker waarbij UV straling een belangrijke rol speelt. mTOR remmers daarentegen lijken juist de vorming van tumoren te remmen. Effecten van UV straling en reactieve zuurstof op regulering van Cn worden binnen dit project verder bestudeerd.
Projectleider Dr. J.(Hans) van Pelt
Instituut Leids Universitair Medisch Centrum Leiden
Trefwoorden
Status Lopend
Periode 1-1995 - 3-2011
Partners Prof J.W. de Fijter, Afdeling Nierziekten, LUMC
Prof L. Mullenders, Afdeling Toxicogenetica
Medewerkers Dr N.P.M. Smit/ Drs R. Musson/F. Romijn
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties