Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 13 Rol calprotectine bij diagnostiek en follow-up van inflammatoire darmafwijkingen
Onderzoekslijn Calprotectine
Omschrijving Calprotectine, een calcium- en zinkbindend ontstekingseiwit met antimicrobiële eigenschappen, wordt in onze kliniek gebruikt t.b.v. diagnostiek en monitoring van chronische inflammatoire darmafwijkingen (inflammatory bowel disease, IBD). Differentiatie tussen actieve ziekte en klachten t.g.v. fibrotische, niet-actieve ziekte vormt een berucht probleem. Calprotectine bezit hoge discriminerende waarde tussen M.Crohn en IBS, maar met name voor het onderscheid tussen actieve en niet-actieve IBD en de monitoring van het ontstekingsproces. Een eigen alternatieve ELISA methode is door ons ontwikkeld. Hiermee wordt de prognostische waarde onderzocht van feces calprotectine voor het ontstaan van exacerbaties van Crohn en Colitis Ulcerosa. De rol van intestinaal bloedverlies, gepaard gaande met matig verhoogde feces calprotectine waarden is nog onduidelijk.
Projectleider Dr. F.A.J.T.M.(Frank) van den Bergh
Instituut Medlon BV Enschede
Trefwoorden calprotectin, inflammatory bowel disease, IBD
Status Lopend
Periode 1-2002 - 1-2008
Partners G. van der Sluijs Veer, klinisch chemicus
M.G.V.M. Russel, MDL-arts
I.Vermes, klinisch chemicus
Medewerkers B. van den Hoven, analiste
I.M.Harkema, assistent Interne geneeskunde
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties