Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


PPO Database - projecten

Zoek op naar

 Onderzoekslijnen   Alle projecten   Alle publicaties en voordrachten   Instituten 
Project 10 Vitamine D deficiëntie in de psychogeriatrie
Onderzoekslijn Vitamine D deficiëntie, prevalentie en behandeling
Omschrijving In een psychiatrisch ziekenhuis heeft een pilot plaats gevonden naar prevaeltie van vitamine D deficiëntie bij psychogeriatrische patiënten en behandeling van de doorgaans ernstig deficiënte populatie.
Projectleider Dr.ir. J.P.M.(Jos) Wielders
Instituut Meander Medisch Centrum Amersfoort
Trefwoorden
Status Afgesloten
Periode 4-2002 - 10-2002
Partners dr A.T. Veeninga psychiater
Medewerkers
Financiering 1e Geldstroom - Intern

Publicaties