Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuwe EU regelgeving IVD: Nederlands succes

Medio juni is de nieuwe IVD verordening vastgesteld door de Europese Commissie en het Europees Parlement. Terwijl de huidige IVD regelgeving een Europese Richtlijn (Directive) betrof op basis waarvan elke lidstaat zijn eigen wetgeving moest maken, is de nieuwe regelgeving een zogenaamde Verordening (Regulation) wat inhoudt dat deze wetgevend is op Europees niveau. Er zal dus geen nieuwe Nederlandse wetgeving nodig zijn. Producten moeten vanaf 5 jaar na publicatie voldoen aan de nieuwe regelgeving. Mede dankzij de inspanningen van de NVKC in de persoon van dr. Marc Thelen, in nauwe samenwerking met EFLM en het Ministerie van VWS, zijn op een drietal punten aanzienlijke verbeteringen tot stand gekomen. Dit betreft o.a. de in-house testen, de lot-lot variatie en de risicokwalificatie. Lees meer daarover in de recente eNieuwsbrief.

Categorie: 
NVKC Nieuws