Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


CCKL

De stichting CCKL (Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg) werd in 1981 opgericht en heeft tot doel: de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek in de gezondheidszorg in Nederland.

Een audit door CCKL voor accreditatie van een medisch laboratorium geschiedt door een team van tenminste 2 auditors, waaronder een teamleider voor de inhoudelijke beoordeling. De auditors worden geworven onder de laboratoriumspecialisten van de verschillende disciplines vertegenwoordigd in de CCKL en hebben een training als externe auditor gevolgd. De auditors worden, behoudens een kosten-vergoeding, niet betaald voor hun werkzaamheden. Het keurmerk wordt steeds voor een periode van 5 jaar verleend.

Een audit door CCKL behelst de volgende drie aspecten:

  1. Beoordeling van de kwaliteit van de organisatie van een laboratorium
  2. Beoordeling van de beroepsuitoefening
  3. Beoordeling van de resultaten van het interne/ externe systeem van de kwaliteitsbewaking van de analyseresultaten.

Klik HIER voor het overzicht van door CCKL geaccrediteerde laboratoria.