Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Kalibratie 2000

Kalibratie 2000 werd in 1998 opgericht en is samengesteld uit een vertegenwoordiging van geïnteresseerde SKML-secties. Beoogd werd het landelijk standaardiseren (waar mogelijk) of harmoniseren van laboratoriumuitslagen door middel van ontwikkeling en gebruik van humaan, natief, commuteerbaar en value-assigned rondzendmaterialen in de externe kwaliteitsrondzendingen. Dit is slechts voor een beperkt aantal analyten haalbaar gebleken.
Binnen het nieuwe kader van Kalibratie 2.000 wordt thans gekozen voor een meer integrale benadering en aansluiting bij internationale ontwikkelingen.

Beleidsnotitie 2013-2014