Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Kennisagenda Klinische Chemie gepubliceerd

Tijdens het afgelopen voorjaarscongres heeft de Werkgroep ZOEKK (ZOrgEvaluatie Kennisagenda Klinische chemie) de Kennisagenda Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde overhandigd aan NVKC voorzitter Marc Elisen.

De Kennisagenda beschrijft het proces en de uitkomst van de zoektocht naar kennishiaten binnen het vakgebied. Het resultaat is een top 10 van onderzoeksvragen die in de komende jaren aangepakt gaan worden.  Daartoe is in de Kennisagenda ook het bestaande onderzoekspotentieel in kaart gebracht.

Tot de top 10 aan kennishiaten behoren ondermeer de diagnostische waarde van HbA1c bij verdenking op diabetes, de veiligheid en effectiviteit van DOAC gebruik en subgroep afhankelijke referentie intervallen van testen (bijvoorbeeld bij kinderen en ouderen).

Een permanente Commissie Zorgevaluatie binnen de NVKC gaat de onderzoekstrajecten begeleiden.
Download hier de digitale versie van de Kennisagenda

Categorie: 
NVKC Nieuws