Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


FNT eert Henk Adriaansen met Jordanpenning

Op 8 februari jl. heeft dr. Henk Adriaansen uit handen van het bestuur van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) de Jordanspenning ontvangen. Deze penning wordt uitgereikt aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de FNT. De verdiensten van Henk liggen op het bestuurlijke en educatieve vlak, daarnaast is hij mede verantwoordelijk voor de Kunst van het doseren, de standaard voor het doseren van patiënten die vitamine K-antagonisten gebruiken. 

De penning is vernoemd naar prof. Jordan, internist en oprichter van de eerste trombosedienst in Nederland. De prijs bestaat uit een kristallen plaquette met daarin gegraveerd de naam van de ontvanger alsmede de datum van uitreiking.

 

Categorie: 
NVKC Nieuws