Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Waarom Glucosemetercontrole?

Als u diabetes heeft, is controle van de bloedglucosespiegel een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. U wilt eigenlijk maar één ding: zo normaal mogelijke bloedglucosewaarden.

Zelfcontrole van uw bloedglucose is een goede manier om na te gaan hoe het lichaam reageert op verschillende zaken zoals voedsel, sporten, medicijnen, stress, ziekte, etc. U moet dan wel blind kunnen vertrouwen op de uitslag die uw glucosemeter geeft. Een betrouwbare meter helpt u op de juiste weg. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw meter minstens één keer per jaar wordt gecontroleerd door een gecertificeerd laboratorium. Naast de periodieke controle van de meter kunt u andere speciale redenen hebben om de meter ter controle aan te bieden. Als u de uitslag van de meter niet geheel vertrouwt, is dat altijd aanleiding voor een (tussentijdse) metercontrole. Bij de controle door een gecertificeerd laboratorium wordt de uitslag van de meter vergeleken met een laboratoriumuitslag.

Wat als mijn meter wordt afgekeurd?

Indien uw meter of strips worden afgekeurd, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige. In samenspraak met uw zorgverlener zult u uw meter en/of strips moeten vervangen door een correct functionerende combinatie.

Glucosemetercontrole bij de apotheek

Sommige apotheken doen ook aan metercontrole. Uw meter wordt dan niet vergeleken met een laboratoriummethode, maar met een vergelijkbaar type patiëntmeter. Deze metercontrole is daardoor mogelijk minder betrouwbaar.

Informatie op deze pagina's is tot stand gekomen in samenwerking met de Diabetesvereniging Nederland.

Klik hier voor controlelocaties