Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Consultatieronde Nederlandse Labcodeset

Na jarenlange voorbereiding worden er nu steeds belangrijkere stappen gezet om uitwisselbaarheid van laboratoriumgegevens mogelijk te maken. Met het oog op verregaande gevensuitwisseling tussen zorgorganisaties, instanties en patiënten, zeker met verdere ontwikkeling van PGO’s en portalen moeten gestructureerde gegevensuitwisseling ook geborgd zijn en blijven. De NVKC Commissie AICT is druk bezig om de Nederlandse Labcodeset op basis van LOINC en SNOMED verder te complementeren en valideren. De totale NL Labcodeset bestrijkt de klassieke klinische chemie, hematologie, immunologie, stolling, farmacie/toxicologie en medische microbiologie. De Nederlandse Labcodeset is gevormd en wordt gevalideerd door experts van de NVKC  en NVMM i.s.m. met taal- en dataexperts van Nictiz.  De NL Labcodeset is reeds beschikbaar via https://labterminologie.nl/art-decor/labconcepts en bevat nu 2600 gevalideerde codes, inclusief een in SNOMED gecodeeerd materiaal èn de in Nederland te gebruiken voorkeurseenheid!. Dit zal de komende weken nog groeien naar ongeveer 6900 codes.

De Commissie AICT heeft samen met de NVMM, Nictiz en het RIVM een advies opgesteld voor het Informatieberaad Zorg (VWS) m.b.t. deze laboratorium-uitwisselingsstandaard. Het document staat open voor consultatie om zo de vragen/issues  te kunnen inventariseren. Op grond hiervan zal uiteindelijk besloten worden of deze bouwstenen voor goede uitwisseling  van labinformatie te kunnen garanderen zal worden opgenomen in de basisinfrastructuur. Dit zal dan op korte termijn resulteren in een verplichte inrichting in onze zorgsystemen. Het advies is te vinden op de webpagina van het Informatieberaad. Daar staat ook aangegeven hoe u kunt reageren.

Categorie: 
NVKC Nieuws